Blog
Blog

P h o t o s h o p လုပ္ ထား တယ္ လို႔ ေဝာာင္ ထင္ သြား ေစ နုိင္ တဲ့ အ ရမ္း ကို မိုက္ တဲ့ ဓာတ္ ပုံ ( ၂ ၀ )

P h o t o s h o p လုပ္ ထား တယ္ လို႔ ေဝာာင္ ထင္ သြား ေစ နုိင္ တဲ့ အ ရမ္း ကို မိုက္ တဲ့ ဓာတ္ ပုံ ( ၂ ၀ ) သ ဘာ ဝ နွင့္ လူ သား ႏွစ္ ဦး စ လုံး တို႔ ဟာ ​ေက်း ဇူး တင္ ထိုက္ ​ေသာ အ နု ပ …

Read More
Health

ႏွာ ပိတ္ တာ ကို ( ၁ ၅ ) မိ နစ္ အ တြင္း ေပ်ာက္ ကင္း ေအာင္ ျပဳ လုပ္ နည္း

ႏွာ ပိတ္ တာ ကို ( ၁ ၅ ) မိ နစ္ အ တြင္း ေပ်ာက္ ကင္း ေအာင္ ျပဳ လုပ္ နည္း ႏွာ ေခါင္း ပိတ္ တာ ကို ခံ စား ရ တဲ့ လူ တိုင္း ဒီ ခံ စား ခ်က္ ကို ေပ်ာက္ ခ်င္ ၾက မွာ ပဲ ၊ ဘယ္ လို မ်ိဳး ျမန္ ျမန္ ဆန္ ဆန္ ေပ်ာက္ သြား ေအာင္ …

Read More
Health

ရင္ က်ပ္ အ သက္ ရွဴ မ ၀ လွ်င္

ရင္ က်ပ္ အ သက္ ရွဴ မ ၀ လွ်င္ မည္ သို႔ ပင္ ျဖစ္ ေစ မည္ သည့္ အ ေၾကာင္း ေၾကာင့္ ပင္ ျဖစ္ ေစ ရင္ က်ပ္ အ သက္ ရွဴ မ ၀ ပါ က ရဲ ယို သီး ကို ယို ထိုး စား လိုက္ ပါ ။ ( ၁ ) ရဲ ယို သီး မွည့္ ( ၁ ၀ …

Read More
Blog

မႏုႆ တို ႔၏ စ ႐ိုက္ လ ကၡ ဏာ

မႏုႆ တို ႔၏ စ ႐ိုက္ လ ကၡ ဏာ လူ အ ေၾကာင္း ေပါင္း ၾကည့္ မွ သိ စိတ္ ေန သ ေဘာ ထား စ ႐ိုက္ အ ယူ ဝါ ဒ ဘယ္ လို ႐ွိ တယ္ ဆို တာ စ ကား ေျပာ ပံု ဆို ပံု ၾကည့္ ရင္ သိ နုိင္ ပါ တယ္ ၊ ဒီ လူ ဟာ အ ေျပာ …

Read More
Blog

သိ ပၸံ ပ ညာ ရွင္ ေတြ ျပန္ လည္ အ သက္ သြင္း ဖို႔ ႀကိဳး စား ေန တဲ့ မ်ိဳး သုဥ္း သြား‌ ေသာ တိ ရ စာၦန္ မ်ား

သိ ပၸံ ပ ညာ ရွင္ ေတြ ျပန္ လည္ အ သက္ သြင္း ဖို႔ ႀကိဳး စား ေန တဲ့ မ်ိဳး သုဥ္း သြား‌ ေသာ တိ ရ စာၦန္ မ်ား လက္ ရွိ က မာၻ ေျမ ေပၚ တြင္ မ်ိဳး သုဥ္း သြား ေသာ မ်ိဳး စိတ္ မ်ား စြာ ရွိ သည္ မွာ ကြၽႏ္ုပ္ တို႔ သိ ရွိ ၿပီး ျဖစ္ မွာ ပါ …

Read More
Blog

႐ိုး သား ပါ

႐ိုး သား ပါ အ သိ ဉာဏ္ နည္း တဲ့ လူ က ႂကြား ဝါ တတ္ ျခင္း ကို ခုံ မင္ တယ္ ၊ ဉာဏ္ ပ ညာ နည္း တဲ့ လူ က ေဒါ သ ထြက္ ၿပီး ေပါက္ ကြဲ လြယ္ တယ္ ၊ စိတ္ ဓာတ္ ေသး သိမ္ သူ က သူ တစ္ ပါး အ တင္း ေျပာ တာ ဝါ သ …

Read More
Blog

ေန ေကာင္း ေအာင္ ေန ပါ

ေန ေကာင္း ေအာင္ ေန ပါ ဘ ဝ ကို က်န္း က်န္း မာ မာ နဲ႔ ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ ႐ႊင္ ႐ႊင္ ျဖတ္ သန္း ရ တာ က တ ကယ့္ ကို ကံ အ ေကာင္း ဆုံး ပါ ပဲ ၊ က်န္း မာ ၿပီး သြက္ လက္ ေန ေတာ့ စိတ္ သြား တိုင္း ကိုယ္ ပါ ၿပီး ကိုယ္ လုပ္ ခ်င္ တဲ့ အ …

Read More
Blog

ေဆး စြမ္း ထက္ ေသာ မီး ကြင္း ဂ မုန္း ပင္ အ စြမ္း အံ့ မ ခန္း

ေဆး စြမ္း ထက္ ေသာ မီး ကြင္း ဂ မုန္း ပင္ အ စြမ္း အံ့ မ ခန္း မီး ကြင္း ဂ မုန္း ပင္ သည္ အ လြန္ ပင္ ေဆး ဖက္ ဝင္ ေသာ အ ဖိုး တန္ အ ပင္ တစ္ မ်ိဳး ျဖစ္ ပါ သည္ ၊ ၎ အ ပင္ ကို ေန ရာ တိုင္း မွာ လြယ္ ကူ စြာ ျမင္ …

Read More
“ မ ေက်ာ္ သင့္ ေသာ စည္း က ေလး မ်ား ”
life style

“ မ ေက်ာ္ သင့္ ေသာ စည္း က ေလး မ်ား ”

“ မ ေက်ာ္ သင့္ ေသာ စည္း က ေလး မ်ား ” လူ တစ္ ေယာက္ နဲ႔ တစ္ ေယာက္ ၾကား မွာ စည္း ေလး တစ္ ခု ေတာ့ ထား ေပး ပါ သူ ငယ္ ခ်င္း ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ခ်စ္ သူ ခ်င္း ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ေမာင္ ႏွ မ ၾကား မွာ ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ေနာက္ ဆုံး မိ ဘ နဲ႔ …

Read More
ေဆာင္းတြင္းပိုင္း မွာ ဂ႐ုစိုက္ သင့္တဲ့ ေရာဂါမ်ား
life style

ေဆာင္းတြင္းပိုင္း မွာ ဂ႐ုစိုက္ သင့္တဲ့ ေရာဂါမ်ား

ေဆာင္းတြင္းပိုင္း မွာ ဂ႐ုစိုက္ သင့္တဲ့ ေရာဂါမ်ား ၁ ။ ႏွလုံးေရာဂါ ႏွလုံးေရာဂါဟာ ေဆာင္းတြင္းမွာ ပိုအျဖစ္မ်ားတယ္ ဆိုတာကို လူအမ်ားစုက မသိၾကပါဘူး ။ ေအးတဲ့ အခ်ိန္မွာ ေသြးလႊတ္ေၾကာေတြဟာ က်ဳံ႕သြားၿပီး ႏွလုံးကေန ေသြးေတြ စုပ္ထုတ္ရာမွာ အခက္အခဲ ျဖစ္ေစပါတယ္ ။ ကိုယ့္မွာ နဂိုတည္းက ႏွလုံးေရာဂါ အခံလည္း ရွိတယ္ဆိုရင္ ေဆာင္းတြင္း မနက္ေစာေစာ လမ္းထ ေလွ်ာက္မယ္ဆိုရင္ ေနစ ထြက္ခ်ိန္မွ ေလွ်ာက္တာ ပိုမို သင့္ေလ်ာ္ၿပီး၊ မနက္စာကိုလည္း တနင့္တပိုး မစားသင့္ ပါဘူး ။ ေနာက္ၿပီး ေဆာင္းတြင္းမွာ ညစာ ကိုလည္း ေလွ်ာ့စားတာက ႏွလုံးေရာဂါ …

Read More