G o o g l e M a p s တြင္ ရွာ ေဖြ ေတြ႕ ရွိ ခဲ့ ေသာ စိတ္ ဝင္ စား စ ရာ ေကာင္း လွ တဲ့ ေန ရာ ( ၈ ) ခု

Blog

G o o g l e M a p s တြင္ ရွာ ေဖြ ေတြ႕ ရွိ ခဲ့ ေသာ စိတ္ ဝင္ စား စ ရာ ေကာင္း လွ တဲ့ ေန ရာ ( ၈ ) ခု

သင့္ အ ေန နဲ႔ အ ခန္း ထဲ က ေန မ ထြက္ ဘဲ က မာၻ႔ ႏိုင္ ငံ အ ေတာ္ မ်ား မ်ား ကို လည္ ပတ္ ခ်င္ တယ္ ဆို ပါ က g o o g l e m a p က ေတာ့ အ ေကာင္း ဆုံး အ ရာ ေတြ ထဲ က တစ္ ခု ပါ ၊ G o o g l e ကု မၼ ဏီ ဟာ၂ ၀ ၀ ၅ ခု ႏွစ္ မွာ G o o g l e M a p s ကို စ တင္ မိတ္ ဆက္ ခဲ့ ၿပီး က မာၻ႔အ ႏွံ႔အ ျပား က လူ မ်ား စြာ က လည္း အ သုံး ျပဳ လာ ၾက ကာ စူး စမ္း လို စိတ္ ျပင္း ျပ ေသာ‌ သူ မ်ား ဟာ စိတ္ ဝင္ စား စ ရာ ေကာင္း တဲ့ ေန ရာ ေတြ ကို စူး စမ္း ရွာ ေဖြ မႈ မ်ား ျပဳ လုပ္ လာ ၾက ပါ တယ္ ၊ ၿဂိဳလ္ သား ေတြ ရဲ႕ ပုံ ရိပ္ ေတြ / လွ်ိဴ႕ ဝွက္ ဆန္း ၾကယ္ ေသာ သဲ ကႏၲာ ရ က ဓာတ္ ပုံ မ်ား ႏွင့္ ေရွး ေဟာင္း သ မိုင္း ဆိုင္ ရာ အ ေဆာက္ အ အုံ မ်ား စြာ ကို ရွာ ေဖြ ေတြ႕ ရွိ ခဲ့ ၾက ၿပီး ယ ခု ေဆာင္း ပါး ထဲ မွာ ေတာ့ ထို ေန ရာ ေတြ ထဲ က မွ စိတ္ ဝင္ စား စ ရာ ေကာင္း တဲ့ ေန ရာ ၈ ခု အ ေၾကာင္း ကို ေဖာ္ ျပ ေပး သြား မွာ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

( ၁ ) ပီ ႐ူး ႏိုင္ ငံ က က်င္း ေပါက္ ေတြ မ်ား စြာ စု စည္း ေန တဲ့ ေန ရာ

ထို က်င္း ေပါက္ ေတြ စု ထား တဲ့ ေန ရာ က ေတာ့ တစ္ မိုင္ ခန႔္ ရွည္ လ်ား ၿပီး မ တူ ညီ တဲ့ အ ခ်င္း ႏွင့္ အ နက္ ေတြ အ သီး သီး ရွိ တဲ့ က်င္း ေပါင္း ၆ ၀ ၀ ၀ ခန႔္ ျဖင့္ ထူး ဆန္း စြာ တည္ ရွိ ေန ပါ တယ္ ၊ P i s c o ခ်ိဳင့္ ဝွမ္း မွ စ တင္ လာ ခဲ့ တဲ့ ထို က်င္း ေပါက္ ေတြ ဟာ ပီ ႐ူး ဗီ ယမ္ အင္ ဒီစ္း အ ထိ က်ယ္ ျပန႔္ စြာ တည္ ရွိ ပါ တယ္ ၊ သူ႔ ကို g o o g l e m a p က ေန ျမင္ ရ ေသာ ပုံ မွာ အ လြန္ ထူး ဆန္း အံ့ ဩ ဖြယ္ ေကာင္း လွ ပါ တယ္ ။

( ၂ ) နယ္ သာ လန္ ႏိုင္ ငံ က လူ လုပ္ ကြၽန္း

ဒီ ကြၽန္း ဟာ နယ္ သာ လန္ ႏိုင္ ငံ K e t e l m e e r တြင္ တည္ ရွိ ၿပီး ကြၽန္း ရဲ႕ ပုံ စံ က ေတာ့ တည္ ေန ရာ ကို အ ခ်က္ ျပ ေပး တဲ့ i c o n နဲ႔ တူ ပါ တယ္ ၊ အ မွန္ တ ကယ္ ေတာ့ ထို ေန ရာ ဟာ h e I J s s e l o o g လို႔ ေခၚ တဲ့ အ ခ်င္း ဝ . ၆ မိုင္ ရွိ ေသာ ညစ္ ညမ္း တဲ့ ႏုံး ေျမ ႏု ေတြ ကို သို ေလွာင္ တဲ့ ေန ရာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

( ၃ ) အ ေမ ရိ ကန္ က ဧ ရာ မ ႀတိ ဂံ

ဒီ ထူး ဆန္း တဲ့ ေန ရာ က ေတာ့ အ ရီ ဇိုး နား ျပည္ နယ္ ဝွစ္ မန္ တြင္ တည္ ရွိ ပါ တယ္ ၊ အ မွန္ တ ကယ္ ေတာ့ ထို ေန ရာ က ခန႔္ မွန္း ေျခ အား ျဖင့္ ၁ ၉ ၅ ၆ က ေန ၁ ၉ ၆ ၆ ခု ႏွစ္ ၾကား ကာ လ အ တြင္း က စြန႔္ပစ္ ခဲ့ တဲ့ ေလ တပ္ အ ေျခ စိုက္ စ ခန္း ေန ရာ တစ္ ခု လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

( ၄ ) အ ဂၤ လန္ ႏိုင္ ငံ က လက္ ေဗြ ရာ နဲ႔ တူ လွ တဲ့ ေန ရာ တစ္ ခု

F i n g e r m a z e လို႔ ေခၚ တဲ့ ထို ႀကီး မား တဲ့ လက္‌ ေဗြ ရာ ႀကီး ဟာ အ ဂၤ လန္ ႏိုင္ ငံ B r i g h t o n & H o v e ၿမိဳ႕ ရဲ႕ H o v e ပန္း ၿခံ အ တြင္း မွာ တည္ ရွိ ပါ တယ္ ၊ ထို လက္‌ ေဗြ ဟာ ေက်ာက္ နဲ႔ ထုံး ကို သုံး ကာ ျပဳ လုပ္ ထား ေသာ ေက်ာက္ ဆစ္ လက္ ရာ ေတြ ျဖစ္ ကာ ပန္း ၿခံ ႀကီး အ တြင္း မွာ ေကြး ေန တဲ့ ထုံး ေက်ာက္ လိုင္း မ်ား အ ေန နဲ႔ တည္ ရွိ ေန ပါ တယ္ ၊ F i n g e r m a z e ကို ၂ ၀ ၀ ၆ ခု ႏွစ္ ၌ သ ဘာ ဝ ပတ္ ဝန္း က်င္ ဆိုင္ ရာ အ ႏု ပ ညာ ရွင္ တစ္ ဦး ျဖစ္ တဲ့ ခ ရစ္ ဒ ႐ူ ရီ က ဖန္ တီး ခဲ့ ၿပီး ဘ ဝ သံ သ ရာ သ ေဘာ ကို ကိုယ္ စား ျပဳ တယ္ လို႔ လည္း သိ ရ ပါ တယ္ ။

( ၅ ) တ ႐ုတ္ သဲ ကႏၲာ ရ ထဲ က လွ်ိဴ႕ ဝွက္ စန္း ၾကယ္ တဲ့ သ ေကၤ တ မ်ား

G o b i သဲ ကႏၲာ ရ မ်က္ ႏွာ ျပင္ ေပၚ တြင္ ႀကီး မား တဲ့ တံ ဆိပ္ တုံး ျဖင့္ ႐ိုက္ ႏွိပ္ ထား သည္ ဟု ထင္ ရ ေသာ ဒီ သ ေကၤ တ ကို အ ရင္ တုန္း က ေတာ့ အ ခ်ိန္ ေတာ္ ေတာ္ ၾကာ ၿဂိဳလ္ သား မ်ား ရဲ႕ အ မွတ္ အ သား တစ္ ခု လို႔ ထင္ ခဲ့ ၾက ပါ တယ္ ၊ ဒါ ေပ မယ့္ ေနာက္ ပိုင္း မွာ ေတာ့ လူ သား မ်ား ရဲ႕ ဖန္ တီး မႈ သာ ျဖစ္ ႏိုင္ တယ္ လို႔ ေျပာင္း လဲ ၿပီး ျမင္ လာ ၾက ပါ တယ္ ၊ သု ေတ သ န ပ ညာ ရွင္ J o n a t h a n H i l l ရဲ႕ အ ဆို အ ရ A r i z o n a တ ကၠ သိုလ္ ရဲ႕ M a r s အ ေပၚ လႊတ္ တင္ မည့္ အ စီ အ စဥ္ တစ္ ခု ေၾကာင့္ ျဖစ္ ၿပီး ထို မ်ဥ္း ျဖတ္ မ်ား ဟာ ၿဂိဳလ္ တု ကို စံ ႏုွန္း ကိုက္ ညီ ေအာင္ ညႇိ ထား ေသာ အ ရာ ျဖစ္ သည္ ဟု ဆို ပါ တယ္ ။

( ၆ ) အ ေမ ရိ ကန္ က P o t a s h ေရ ပူ ကန္

နီ ညိဳ ေရာင္ ရွိ တဲ့ U t a h သဲ ကႏၲာ ရ တြင္ ရွိ ေသာ အ ျပာ ေရာင္ ကန္ မ်ား ဟာ ပို တက္ စီ ယမ္ က လို ႐ိုက္ ထုတ္ ယူ တဲ့ ေန ရာ ျဖစ္ ၿပီး အဲ့ ဒီ ေန ရာ ကို P o t a s h လို႔ေခၚ ၾက ပါ တယ္ ၊ I n t r e p i d P o t a s h , I n c ဟာ အ ေမ ရိ ကန္ ျပည္ ေထာင္ စု တြင္ ပို တက္စ္ မိုင္း ၃ ခု ကို လုပ္ ကိုင္ တဲ့ ကု မၸ ဏီ ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ ဒီ လို ေန ရာ ေတြ ထဲ က မွ အ ေက်ာ္ ၾကား ဆုံး နဲ႔ အ ထင္ ရွား ဆုံး ဓာတ္ ပုံ က ေတာ့ U t a h ျပည္ နယ္ M o a b ေန ရာ က ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

( ၇ ) အႏၲာ တိ က တိုက္ က ၿဂိဳလ္ သား မ်က္ ႏွာ

ဒီ အႏၲာ တိ က တိုက္ ရဲ႕ ေတာင္ တန္း တစ္ ခု ၌ ဘာ မွန္း အ တိ အ က် မ သိ တဲ့ အ ရာ ႀကီး တစ္ ခု ေတြ႕ ရွိ ၾက ပါ တယ္ ၊ သု‌ ေတ သ န ပ ညာ ရွင္ မ်ား က ေတာ့ ၿဂိဳလ္ သား မ်ား ရဲ႕ ယဥ္ ေက်း မႈ ေတြ ဟာ တည္ ရွိ ခဲ့ ေၾကာင္း သက္ ေသ ျပ ေန ခဲ့ တာ ျဖစ္ တယ္ လို႔ ဆို ပါ တယ္ ၊ သို႔ ေပ မယ့္ ပို ၍ က်ိဳး ေၾကာင္း ဆီ ေလွ်ာ္ တဲ့ သီ အို ရီ တစ္ ခု ရွိ ပါ တယ္ ၊ အဲ့ ဒါ က ေတာ့ သ ဘာ ဝ တ ရား ေၾကာင့္ သူ႔ ဘာ သာ သူ ျဖစ္ ေပၚ လာ တဲ့ အ ရာ မ်ား သာ ျဖစ္ ႏိုင္ တယ္ ဆို တဲ့ အ ခ်က္ ဘဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ N A S A ရဲ႕ အ ဆို အ ရ P a r e i d o l i a ဆို တဲ့ စိတ္ ခံ စား ခ်က္ ျဖစ္ ၿပီး ထို အ ရာ ဟာ တိမ္ မ်ား ေက်ာက္ တုံး မ်ား သို႔ မ ဟုတ္ အ ျခား ဆက္ စပ္ မႈ မ ရွိ တဲ့ အ ရာ ဝ တၳဳ မ်ား ကို လူ တို႔ ျမင္ ေတြ႕ ၾက တဲ့ အ ခါ တစ္ ခု ခု နဲ႔ တူ တယ္ ဆို တဲ့ စိတ္ ခံ စား ခ်က္ ဟာ စိတ္ ပိုင္း ဆိုင္ ရာ အ ရ ျဖစ္ ေပၚ လာ တဲ့ ထင္ ေၾကး တစ္ ခု သာ ျဖစ္ တယ္ လို႔ ဆို ပါ တယ္ ။

( ၈ ) အာ ဖ ရိ က သဲ ကႏၲာ ရ အ လယ္ က ေလ ယာဥ္ ပုံ အ မွတ္ အ သား

၁ ၉ ၈ ၉ ခု နွစ္ တြင္ M c D o n n e l l D o u g l a s D C – 1 0 – 3 0 ေလ ယာဥ္ ဟာ T é n é r é သဲ ကႏၲာ ရ ထဲ မွာ ပ်က္ က် ခဲ့ ပါ တယ္ ၊ ၂ ၀ ၀ ၇ ခု နွစ္ က ေတာ့ ထို ေလ ယာဥ္ ပ်ံ ပ်က္ က် မႈ ရဲ႕ ၁ ၈ ႏွစ္ ေျမာက္ ႏွစ္ တစ္ ခု ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ အဲ့ ဒီ နွစ္ မွာ ေတာ့ ယ ခု ျမင္ ေတြ႕ ေန ရ တဲ့ အ မွတ္ အ သား ကို ထို သဲ ကႏၲာ ရ ထဲ မွာ တည္ ေဆာက္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

C r d

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog
ကြက်ဥလတ်မလတ် သိနိုင်မယ့် အလွယ်စမ်းသပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်း ၄ မျိုး

ကြက်ဥလတ်မလတ် သိနိုင်မယ့် အလွယ်စမ်းသပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်း ၄ မျိုး ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါ ကိုယ်ဝယ်မယ့် ကြက်ဥတွေ လတ်မလတ်နဲ့ ချက်ပြုတ်စားသောက်မယ့် ကြက်ဥတွေ လတ်မလတ် သိနိုင်ဖို့ရန်အတွက် စမ်းသပ်နိုင်မယ့် အလွယ်နည်းလမ်း ၄ မျိုးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ ကြက်ဥကို နား အနားမှာကပ်ပြီး လှုပ်ကြည့်ပါ။ ကြက်ဥတစ်လုံးကို ယူပြီး နားအနားမှာ အသာ ဖြေးဖြေးလှုပ်ကြည့်ပါ။ လတ်ဆတ်တဲ့ ကြက်ဥမှန်ရင် ဘာအသံမှ မထွက်ပါဘူး။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ကြက်ဥထဲကနေ အသံထွက်နေပြီ ဆိုရင်တော့ အဲဒီကြက်ဥဟာ လတ်ဆတ်မှု မရှိတော့ပါဘူး။ ၂။ ရေထဲသို့ထည့်ကြည့်ပါ။ ခွက်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ဇလုံတစ်လုံးထဲကို ကြက်ဥ မြုပ်ပြီး ၁ လက်မခန့်လောက် ရေအေးထည့်ထားပါ။ …

Blog
တစ်လအတွင်းမှာ တင်ပါးလေးကို လုံးဝန်းကျစ်လစ်သွားစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း (၅) မျိုး

ပျိုမေတို့ တင်ပါးလေးတွေ လှဖို့ ထိုင်ထလေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးပဲ လုပ်လို့ရတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့နော်။ ထိုင်ထလုပ်ရတာ မကြိုက်တဲ့သူလေးတွေအတွက် တင်ပါးလေးတွေ လုံးဝန်းကျစ်လစ်လှပဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလွယ်လွယ်လေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် လေ့ကျင့်ခန််း -၁ ပုံထဲကလို လက်ဝါး၊ ဒူးနဲ့ ခြေဖမိုးတွေ ကြမ်းပြင်မှာ ထိထားတဲ့ပုံစံမျိုးနေပါ။ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ဘေးဘက်ကို ဆန့်တန်းလိုက်ပြီး နဂိုပုံစံအတိုင်းနေပါ။အဲ့ဒါကို ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို (၁၀)ခေါက်စီ လုပ်ပေးရုံနဲ့ တင်ပါးဘေးဘက်မှာ ချိုင့်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အသားပြည့်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လေ့ကျင့်ခန်း -၂ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ လက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ ခြေဖျားနှစ်ဖက်ကို ထောက်ထားပြီး ခန္ဓာကိုယ်က လေးကိုင်းပုံစံမျိုးနေပါ။ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို အနောက်ဘက် မြှှောက်နိုင်သလောက်မြှောက်ပေးပြီးနဂိုပုံစံအတိုင်းပြန်နေပေးပါဘယ်ညာ တလှည့်စီ (၁၀) ခေါက်စီ လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် တင်သားလေးတွေ အနောက်ဘက််ကို လုံးဝန်းလာပါလိမ့်မယ် …

Blog
ပိုက်ဆံအိတ် သို့မဟုတ် ပိုက်ဆံသေတ္တာထဲမှာ မထားသင့်တဲ့ လာဘ်ပိတ်စေသော ပစ္စည်းများ

ပိုက်ဆံအိတ် သို့မဟုတ် ပိုက်ဆံသေတ္တာထဲမှာ မထားသင့်တဲ့ လာဘ်ပိတ်စေသော ပစ္စည်းများပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့အရာတွေ ထည့်ထားမိတဲ့အခါ မကောင်းတဲ့စွမ်းအင်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျ ငွေကုန်ပေါက်တွေ များလိမ့်မယ်။ကျန်းမာရေး လူမှုရေး ထိခိုက်မှုတွေ ကြုံရသလို လာဘ်ပိတ်တာတွေ ငွေကြေးအလိမ်ခံရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကောင်းသောစွမ်းအင်ဖြစ်စေတတ်သည့်အရာတွေကို သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားမယ်ဆိုရင် အဆက်မပြတ် ငွေဝင်နေမှာ ဖြစ်သလို ငွေကုန်ပေါက်တွေလည်း လျော့နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ဈေးဆိုင်ရဲ့ ငွေသေတ္တာထဲမှာ ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ လာဘ်လာဘတွေ ပွင့်စေပြီးရောင်းသူတယောက် ဝယ်သူတထောင် ဖြစ်စေတဲ့အထိ အကျိုးပေးစွမ်းပါတယ်။သင့်ပိုက်ဆံအိတ်(သို့မဟုတ်)ငွေသေတ္တာထဲမှာ .ဘေလ်၊ ပြေစာ၊ ဟောင်းများ၊receipt ဟောင်းများ ညစ်ညမ်းပုံများ၊ သေဆုံးပြီးသူူများပုံ၊ ကြမ်းတမ်း ရက်စက်သော ပုံများ။ (မကောင်းတဲ့ စွမ်းအင်များ ဖြစ်စေပါတယ်။) တိုလီ မိုလီ မှတ်စု များ၊ လိပ်စာ …