ေရ ဆြမ္း ဆ ရာ ေတာ္ ဦး သီ ဟ မိန္႔ ၾကား တဲ့ ေဒၚ ေအာင္ ဆန္း စု ၾကည္ အ ေၾကာင္း

Blog

ေရ ဆြမ္း ဆ ရာ ေတာ္ ဦး သီ ဟ မိန္႔ ၾကား တဲ့ ေဒၚ ေအာင္ ဆန္း စု ၾကည္ အ ေၾကာင္း

အ ရင္ က ေဒၚ ေအာင္ ဆန္း စု ၾကည္ ကို အ နွစ္ ၂ ၀ ေလာက္ ပိတ္ ေလွာင္ ထား ခဲ့ ၾက တယ္ ၊ ဒီ ေတာ့ ပ ညာ ဉာဏ္ အ ခံ ရွိ သူ ရဲ႕ သ ဘာ ဝ အ ရ ဒီ အ တိုင္း မ ေန ဘူး ၊ တန္ ဖိုး ရွိ တဲ့ အ ခ်ိန္ ေတြ ကို ဒူး ေထာက္ ၿပီး အ ရႈံး မ ေပး ဘူး ၊ သ မ ထ ဝိ ပႆ နာ တ ရား ေတြ ကို ေလ့ လာ အား ထုတ္ တယ္ ၊ ပု ထု ဇဥ္ သ ဘာ ဝ အ ရ ႏိုင္ ငံ ေရး ကို ေတြး တာ လုပ္ တာ က တစ္ ပိုင္း ေပါ့ ၊ အဲ့ ဒီ လို ပိတ္ ေလွာင္ ထား တဲ့ အ ခ်ိန္ ေတြ အ တြင္း မွာ သူ႔ ကို စ ကား ပါ ေျပာ ခြင့္ မ ေပး ဘူး ။

သူ႔ ကို သြား ေျပာ တဲ့ သူ အ ဖမ္း ခံ ရ မယ္ / သူ က လာ ေျပာ လို႔ လက္ ခံ ေျပာ ရင္ အ ဖမ္း ခံ ရ မယ္ ဆို ေတာ့ ဘယ္ သူ မွ စ ကား လာ မ ေျပာ ရဲ ေတာ့ ဘူး ၊ အဲ့ ဒီ လို ေျပာ ခြင့္ မ ေပး ေတာ့ ဝ စီ ပိတ္ အ က်င့္ ပါ တြဲ ျပီး က်င့္ ၿပီး သား ျဖစ္ သြား တယ္ ၊ အဲ့ ဒီ ကာ လ အ တြင္း မွာ ေဒၚ ေအာင္ ဆန္း စု ၾကည္ ဟာ ၈ ပါး သီ လ ယူ ၿပီး တ ရား အား ထုတ္ ေန ခဲ့ တဲ့ ရက္ ေတြ လည္း ရွိ မယ္ ၊ ဒီ လို နဲ႔ ျဖတ္ သန္း လာ ခဲ့ တဲ့ ကာ လ က နည္း နည္း ေနာ ေနာ မဟုတ္ ဖူး ။

ဒီ ေတာ့ လည္း အ က်င့္ နဲ႔ သီ လ တြဲ ရင္ သ မာ ဓိ အား ေကာင္း လာ မွာ ေသ ခ်ာ တယ္ ၊ အ တိုင္း အ တာ တစ္ ခု အ ထိ ခ ရီး ေရာက္ လာ မယ္ ၊ သ မ ထ ဝိ ပႆ နာ တ ရား အား ထုတ္ မႈ က သူ႔ အ တြက္ ဝ သီ ေဖၚ ျဖစ္ လာ မယ္ ၊ ဝ သီ ေဖၚ ႏိုင္ လာ မယ္ ၊ အ ခ်ိန္ ကို အ တိ အ က် ေလး စား လိုက္ နာ သူ ျဖစ္ လို႔ အား ထုတ္ ခ်ိန္ က စ ၿပီး ေလး စား လိုက္ နာ မွာ ေသ ခ်ာ တယ္ ။

ဒီ အ ေန အ ထား အ တိုင္း အ က်င့္ သီ လ သ မာ ဓိ ပိုင္း မွာ ခိုင္ မာ လာ ျခင္း ရဲ႕ အ က်ိဳး ဆက္ ေတြ က ေတာ့ သူ မ အ ေပၚ အ မ်ိဳး မ်ိဳး ေသာ လုပ္ ႀကံ ခံ ရ မႈ ေတြ ၊ အ သက္ ေဘး နဲ႔ ရင္ ဆိုင္ ရ မႈ ေတြ ၊ အ မ်ိဳး မ်ိဳး ေသာ ေဗ ဒင္ ယ ၾတာ အ စီ အ ရင္ ေတြ ကို ေက်ာ္ ျဖတ္ ခဲ့ ၿပီး ဒီ လို ဒီ လို နဲ႔ အ က်ယ္ ခ်ဳပ္ ဘ ဝ အ က်ဥ္း စံ ဘ ဝ က လြတ္ တာ နဲ႔ မ ၾကာ ခင္ မွာ ပဲ လက္ နက္ ဆို လို႔ အပ္ တို တစ္ ေခ်ာင္း ေတာင္ မ ကိုင္ ခဲ့ တဲ့ ေဒၚ ေအာင္ ဆန္း စု ၾကည္ ဟာ ျမန္ မာ ျပည္ ရဲ႕ ေခါင္း ေဆာင္ တစ္ ေယာက္ ၊ က မာၻ ေက်ာ္ အ မ်ိဳး သ မီး ႀကီး တစ္ ေယာက္ ၊ က မာၻ ႔ႏိုင္ ငံ ႀကီး ေတြ က ေခါင္း ေဆာင္ ေတြ က ေလး စား ရ တဲ့ အ မ်ိဳး သ မီး ႀကီး တစ္ ေယာက္ ျဖစ္ လာ ခဲ့ တယ္ ။

ဒါ ေတြ က တ ရား အား ထုတ္ ခဲ့ သူ တစ္ ေယာက္ ကို တ ရား က ျပန္ လည္ ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ ေပး ေန ျခင္း ဆို တာ လက္ ေတြ႕ ျပ ေန သ လို သူ မ အ ေပၚ မ ေကာင္း ႀကံ စည္ ခဲ့ ၾက သူ တိုင္း ဇာတ္ သိမ္း မ လွ ခဲ့ ၾက တာ က လည္း လက္ ေတြ႕ ျမင္ ေန ၾက ရ တာ ပါ ပဲ ၊ ဆို လို ခ်င္ တာ က တ ရား အ သိ ရွိ ၿပီး တ ရား အား ထုတ္ ေန တဲ့ သူ တစ္ ေယာက္ ဟာ ေဘး အႏၲ ရာယ္ ႀကီး ႀကီး မား မား ေတြ နဲ႔ ရင္ ဆိုင္ ေတြ႕ ခဲ့ ရင္ ေတာင္ မွ တ ရား က ျပန္ လည္ ၿပီး အ ၿမဲ ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ ေပး ေန မႈ အ ရ / နတ္ ေကာင္း နတ္ ျမတ္ ေတြ ရဲ႕ ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ အ ရ အႏၲ ရာယ္ အ ေပါင္း က လြတ္ ေျမာက္ သြား ရ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ဒါ ေတြ ကို သ ေဘာ မ ေပါက္ နိုင္ ၾက သူ အ ေပါင္း က ေတာ့ သူ မ အ ေပၚ ဒီ ေန႔ ဒီ အ ခ်ိန္ အ ထိ အ မ်ိဳး မ်ိဳး ႀကံ စည္ လုပ္ ႀကံ ေန ၾက ဆဲ ပါ ၊ သ မ ထ / ဝိ ပႆ နာ ဘာ ဝ နာ တ ရား ရယ္ ၿပီး ေတာ့ သီ လ နဲ႔ သိက္ ခါ ကို လုံ ၿခဳံ ေအာင္ ထိန္း သိမ္း ေစာင့္ ေရွာက္ ထား တဲ့ သူ တစ္ ေယာက္ ကို မ လို သူ ေတြ က လြယ္ လင့္ တ ကူ နဲ႔ မ ေကာင္း ႀကံ စည္ လို႔ မ ရ ေအာင္ တ ရား က ျပန္ လည္ ေစာင့္ ေရွာက္ မႈ ေပး ေန တယ္ ဆို တာ လက္ ေတြ႕ သာ ဓ က ေတြ မ်ား စြာ ရွိ ပါ တယ္ ။

Z a w w i n H l a i n g

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ျမန္မာ အလုပ္သမေလး အမႈ ထိုင္းအမ်ိဳးသား ကို အမိန႔္ခ်…
Blog
ျမန္မာ အလုပ္သမေလး အမႈ ထိုင္းအမ်ိဳးသား ကို အမိန႔္ခ်…

ျမန္မာ အလုပ္သမေလး အမႈ ထိုင္းအမ်ိဳးသား ကို အမိန႔္ခ်… ထိုင္းႏိုင္ငံ ၊ အယုဒၶယ ခ႐ိုင္၊ ဝမ္းႏြဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး ပစၥည္း စက္႐ုံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္က ျမန္မာအလုပ္ သမ ၁ ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ အၾကမ္းဖက္ ခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္တဲ့ ထိုင္းလူမ်ိဳး ၁ ဦးကို အယုဒၶယ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးက ေထာင္ဒဏ္ေရာ ေငြဒဏ္ပါ ခ်မွတ္ လိုက္ပါတယ္ ။ အဆိုပါ စက္႐ုံမွာ အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္းကစ္သီဖုန္း ေခၚ ဂြပ္ဖ္ ယာ့ပါတန္ ( အသက္ ၃၃ ႏွစ္ ) ကို …

Blog
တ န ဂၤ ေႏြ သား သ မီး မ်ား အ တြက္ ၾသ ဂုတ္ လ တစ္ လ လံုး စာ ေဟာ စာ တန္း

တ န ဂၤ ေႏြ သား သ မီး မ်ား အ တြက္ ၾသ ဂုတ္ လ တစ္ လ လံုး စာ ေဟာ စာ တန္း ၂ ၀ ၂ ၀ ခု နွစ္ ၊ ဩ ဂုတ္ လ အ တြက္ တ န ဂၤ ေနြ သား သ မီး မ်ား လုပ္ ငန္း မ်ား ခ်ဲ႕ ထြင္ လုပ္ ကိုင္ ရ တတ္ တယ္ …

ဗိႆႏိုးနတ္ အိပ္စက္ျခင္း ႏွင့္ ဝါတြင္း မဂၤလာ မေဆာင္ရျခင္း ဟူေသာ အယူအဆ
Blog
ဗိႆႏိုးနတ္ အိပ္စက္ျခင္း ႏွင့္ ဝါတြင္း မဂၤလာ မေဆာင္ရျခင္း ဟူေသာ အယူအဆ

ဗိႆႏိုးနတ္ အိပ္စက္ျခင္း ႏွင့္ ဝါတြင္း မဂၤလာ မေဆာင္ရျခင္း ဟူေသာ အယူအဆ ဝါတြင္း၌ မဂၤလာ မေဆာင္ရျခင္း အေၾကာင္း ေထရဝါဒ ဗုဒၶဘာသာ ထြန္းကားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဝါတြင္း ကာလမ်ားတြင္ မဂၤလာ ေဆာင္ေလ့ မရွိၾကပါ ။ မဂၤလာ ေဆာင္ေလ့ မရွိၾကသည့္ အျပင္ ခိုးရာ လိုက္ျခင္း ၊ ႏွစ္ဦး သေဘာတူ လက္မွတ္ ထိုးထားျခင္းမ်ားပင္ ျပဳလုပ္ ထားေလ့ မရွိၾကပါ ။ ျမန္မာ လူမ်ိဳးတို႔သည္ ဝါတြင္း ကာလတြင္ လက္ထပ္ ထိမ္းျမား ယူၾကၿပီ ဆိုလွ်င္ ထိုလက္ထပ္ ထိမ္းျမား သူမ်ားကို ရစရာ မရွိေအာင္ …