အ ေမ ရိ ကန္ ေလ တပ္ ရဲ႕ ပ ထ မ ဆုံး ေသာ တပ္ တြင္း ဗု ဒၶ ဘာ သာ ဓ မၼ က ထိ က အ ေမ ရိ ကန္ ေလ တပ္ ထဲ အ ထိ ေရာင္ ဝါ လင္း ေန ေသာ ဗု ဒၶ သာ သ နာ

International News

အ ေမ ရိ ကန္ ေလ တပ္ ရဲ႕ ပ ထ မ ဆုံး ေသာ တပ္ တြင္း ဗု ဒၶ ဘာ သာ ဓ မၼ က ထိ က အ ေမ ရိ ကန္ ေလ တပ္ ထဲ အ ထိ ေရာင္ ဝါ လင္း ေန ေသာ ဗု ဒၶ သာ သ နာ

ေကာ္ လို ရာ ဒို ျပည္ နယ္ ရွိ နာ ရိုး ပ တ ကၠ သိုလ္ တြင္ ဘာ သာ ေရး ဆိုင္ ရာ မ ဟာ ဘြဲ႕ ကို ရ ယူ ၿပီး သည့္ ေနာက္ တြင္ ဘ ရက္ ကင္း ဘဲလ္ သည္ အ ေမ ရိ ကန္ ေလ တပ္ မ ေတာ္ ၏ ပ ထ မ ဆုံး ေသာ တပ္ တြင္း ဗု ဒၶ ဘာ သာ ဓ မၼ က ထိ က တစ္ ဦး ျဖစ္ လာ ခဲ့ သည္ ။

သူ႔ ဘ ၀ ရည္ မွန္း ခ်က္ သည္ အ ျခား သူ တို့ ကို ကူ ညီ ရန္ ဟု သူ က ဆို ၿပီး ယင္း က ပင္ လၽွင္ သူ႔ ကို ယ ခု ကဲ့ သို့ တပ္ တြင္း ဓ မၼ က ထိ က ျဖစ္ လာ ေစ ေၾကာင္း ဒု ဗိုလ္ ဘ ရက္ ကင္း ဘဲလ္ က ေျပာ သည္ ။

အ ေမ ရိ ကန္ ျပည္ ေထာင္ စု အိုင္ ယို ဝါ ျပည္ နယ္ ဇာ တိ ျဖစ္ ေသာ ကင္း ဘဲလ္ သည္ အိုင္ ယို ဝါ ျပည္ နယ္ တ ကၠ သိုလ္ တြင္ ဗု ဒၶ ဘာ သာ ဆိုင္ ရာ တို့ ကို ေလ့ လာ မိ ရာ မွ ဝိ ပႆ နာ တ ရား ကို အား ထုတ္ ျဖစ္ ခဲ့ ၿပီး ဗု ဒၶ ဘာ သာ ၀င္ တစ္ ဦး ျဖစ္ လာ ခဲ့ သည္ ၊ ဗု ဒၶ ဘာ သာ သည္ မိ မိ တို့ ၏ စိတ္ နွ လုံး ကို မည္ သို့ မည္ ပုံ ထိန္း သိမ္း ရ မည္ ဆို ျခင္း နွင့္ လူ႔ အ ဖြဲ႕ အ စည္း အ တြင္း ၀ယ္ မည္ သို့ ေန ထိုင္ ရ မည္ ဆို ျခင္း ကို သင္ ၾကား ေပး ၿပီး ပို မို ၿငိမ္း ေအး သာ ယာ စြာ ေန ထိုင္ နိုင္ ေစ ရန္ လည္း စိတ္ ကို ေလ့ က်င့္ ေပး သည္ ဟု ကင္း ဘဲလ္ က ေျပာ ပါ သည္ ။

” ဒါ က စိတ္ ပိုင္း ဆိုင္ ရာ ရွု ေထာင့္ က ပါ ။ ဒါ ေပ မယ့္ အဲ့ ဒီ အ ဓိ ပၸါယ္ ေတြ ေဝါ ဟာ ရ ေတြ ကို လူ ေတြ ရွင္း ရွင္း လြယ္ လြယ္ နား လည္ ဖို့ အ တြက္ ကၽြန္ ေတာ္ က ျပန္ ရွင္း ျပ ေျပာ ျပ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ” ဟု ကင္း ဘဲလ္ က ေျပာ ပါ သည္ ။

သူ သည္ နာ ရိုး ပ တ ကၠ သိုလ္ တြင္ ပ ညာ သင္ ၾကား ေန စဥ္ က တည္း က ပင္ လၽွင္ ဓ မၼ ဆိုင္ ရာ ကူ ညီ မွု မ်ား ကို ေဆာင္ ရြက္ ခဲ့ သည္ ၊ ထို့ ေနာက္ ၂ ၀ ၁ ၇ ခု နွစ္ ဧ ၿပီ လ ၀ယ္ စစ္ သင္ တန္း မ်ား ၿပီး ဆုံး သည္ တြင္ သူ သည္ ေကာ္ လို ရာ ဒို ျပည္ နယ္ ၊ ေအာ္ ရို ရာ ၿမိဳ့ ရွိ ဘပ္ က ေလ ေလ တပ္ စ ခန္း တြင္ သာ သ နာ ျပဳ လုပ္ ငန္း မ်ား ကို ဆက္ လက္ ထမ္း ေဆာင္ ခဲ့ သည္ ။

သူ သည္ တပ္ တြင္း ဓ မၼ သင္ တန္း ကို တ န လၤာ ၊ ဗု ဒၶ ဟူး နွင့္ ေသာ ၾကာ ေန ႔တို့ တြင္ စိတ္ ၀င္ စား သူ မ်ား အား အ ခ်ိန္ ပိုင္း ပို့ ခ် ၿပီး ဝိ ပႆ နာ တ ရား အား ထုတ္ ျခင္း ကို လည္း သင္ ၾကား ျပ သ ေပး လၽွက္ ရွိ သည္ ။

C r d

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

International News
ေဘ ရြတ္ ၿမိဳ့ ဆိပ္ ကမ္း ေပါက္ ကြဲ မွု ေၾကာင့္ O r i e n t Q u e e n အ ေပ်ာ္ စီး သ ေဘၤာ ႀကီး နစ္ ျမႇုပ္ သြား

ေဘ ရြတ္ ၿမိဳ့ ဆိပ္ ကမ္း ေပါက္ ကြဲ မွု ေၾကာင့္ O r i e n t Q u e e n အ ေပ်ာ္ စီး သ ေဘၤာ ႀကီး နစ္ ျမႇုပ္ သြား လက္ ဘ နြန္ နိုင္ ငံ ေဘ ရြတ္ ၿမိဳ့ ဆိပ္ ကမ္း မွာ ျဖစ္ ပြား ခဲ့ တဲ့ ေပါက္ ကြဲ မွု ေၾကာင့္ A b …

International News
သား ေသ ေလး ကို ေက်ာ ေပၚ မွာ ပိုး ၿပီး ေလ်ွာက္ သြား ေန တဲ့ ေဝ လ ငါး မ ႀကီး ရဲ႕ ေမ တၱာ တ ရား

သား ေသ ေလး ကို ေက်ာ ေပၚ မွာ ပိုး ၿပီး ေလ်ွာက္ သြား ေန တဲ့ ေဝ လ ငါး မ ႀကီး ရဲ႕ ေမ တၱာ တ ရား ေဝ လ ငါး မ်ိဳး စိတ္ ထဲ မွာ ေတာ့ ေဝ လ ငါး နဲ႔ K i l l e r w h a l e တို ႔ဟာ သ ဘာ …

Blog
တိုက္ တန္း နစ္ သ ေဘၤာ ႀကီး နစ္ ျမဳပ္ ေတာ့ အ နီး အ နား မွာ ရွိ ေန ခဲ့ တဲ့ သ ေဘၤာ ၃ စီး

တိုက္ တန္း နစ္ သ ေဘၤာ ႀကီး နစ္ ျမဳပ္ ေတာ့ အ နီး အ နား မွာ ရွိ ေန ခဲ့ တဲ့ သ ေဘၤာ ၃ စီး က မာၻ ေက်ာ္ တိုက္ တန္း နစ္ သ ေဘၤာ ႀကီး ျမဳပ္ ေတာ့ အ နီး အ နား မွာ သ ေဘၤာ သုံး စီး ရွိ ေန ခဲ့ ပါ တယ္ ။ တစ္ စီး …