သိ ပၸံ ပ ညာ ရွင္ ေတြ ျပန္ လည္ အ သက္ သြင္း ဖို႔ ႀကိဳး စား ေန တဲ့ မ်ိဳး သုဥ္း သြား‌ ေသာ တိ ရ စာၦန္ မ်ား

Blog

သိ ပၸံ ပ ညာ ရွင္ ေတြ ျပန္ လည္ အ သက္ သြင္း ဖို႔ ႀကိဳး စား ေန တဲ့ မ်ိဳး သုဥ္း သြား‌ ေသာ တိ ရ စာၦန္ မ်ား

လက္ ရွိ က မာၻ ေျမ ေပၚ တြင္ မ်ိဳး သုဥ္း သြား ေသာ မ်ိဳး စိတ္ မ်ား စြာ ရွိ သည္ မွာ ကြၽႏ္ုပ္ တို႔ သိ ရွိ ၿပီး ျဖစ္ မွာ ပါ ၊ ထို အ ရာ ေတြ က အံ့ ဩ စ ရာ ေတာ့ မ‌ ဟုတ္ ေလာက္ ေတာ့ ပါ ဘူး ၊ ကံ ေကာင္း တာ က ကြၽန္ ေတာ္ တို႔ က မာၻ ေပၚ က သိ ပၸံ ပ ညာ ရွင္ မ်ား ဟာ မ်ိဳး သုဥ္း ေပ်ာက္ ကြယ္ သြား ၿပီ ျဖစ္ တဲ့ ထို တိ ရ စာၦန္ ႀကီး မ်ား ကို ျပန္ လည္ ေခၚ ေဆာင္ ကာ ရွင္ သန္ ေစ ဖို႔ ကို ႀကိဳး စား ေန ၾက တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

( ၁ ) အ ေမႊး ရွည္ ဆင္ ႀကီး

အ ႐ြယ္ အ စား – အ ထီး မ်ား ရဲ႕ ပ ခုံး က အ ျမင့္ ၈ . ၉ ေပ ႏွင့္ ၁ ၁ . ၂ ေပ ၾကား ျမင့္ ၿပီး အ ေလး ခ်ိန္ က ၆ တန္ ခန႔္ ရွိ ၾက ပါ တယ္ ။

ေန ထိုင္ ခဲ့ ေသာ ေန ရာ – အာ ရွ အ ေရွ႕ ပိုင္း ။

မ်ိဳး သုဥ္း ခဲ့ ေသာ ကာ လ – လြန္ ခဲ့ ေသာ ႏွစ္ ၄ ၀ ၀ ၀ ခန့္ ။

ဆက္ နြယ္ ေသာ မ်ိဴး စိတ္ – အာ ဖ ရိ က ဆင္ ။

( ၂ ) ေတာ ႐ိုင္း ျမင္း က်ား

အ ႐ႊယ္ အ စား – အ ျမင့္ က ၄ . ၅ ေပ ခန႔္ ျမင့္ ၾက ၿပီး ၈ . ၅ ေပ ရွည္ လ်ား ၾက ပါ တယ္ ။

ေန ထိုင္ ခဲ့ ေသာ ေန ရာ – အာ ဖ ရိ က ေတာင္ ပိုင္း ။

မ်ိဴး သုဥ္း ခဲ့ ေသာ ကာ လ – ဆယ့္ ကိုး ရာ စု ေႏွာင္း ပိုင္း ။

ဆက္ နြယ္ ေသာ မ်ိဴး စိတ္ – ျမင္း က်ား ။

( ၃ ) ဆင္ အ ႐ြယ္ အ စား ေလာက္ ရွိ တဲ့ ငွက္ ႀကီး

အ ႐ြယ္ အ စား – အ ေလး ခ်ိန္ ေပါင္ ၁ ၆ ၀ ၀ ခန႔္ ရွိ ၿပီး အ ျမင့္ ေပ ၉ . ၈ ေပ ခန႔္ ျမင့္ ၾက ပါ တယ္ ။

ေန ထိုင္ ခဲ့ ေသာ ေန ရာ – မက္ ဒါ ဂတ္ စ ကာ

မ်ိဳး သုဥ္း ခဲ့ ေသာ ကာ လ – ေအ ဒီ ၁ ၀ ၀ ၀ မွ ၁ ၂ ၀ ၀ ၾကား ခန္႔ ။

ဆက္ နြယ္ ေသာ မ်ိဳး စိတ္ – ကီ ဝီ ငွက္ ။

( ၄ ) ဘိုင္ ဂ်ီ ( တ ႐ုတ္ နုိင္ ငံ ျမစ္ မ်ား တြင္ က်က္ စား တဲ့ လင္း ပိုင္ )

အ ႐ြယ္ အ စား – အ ထီး မ်ား ဟာ အ လ်ား ၇ . ၅ ေပ ရွည္ ၿပီး အ မ ေကာင္ မ်ား ဟာ ၈ . ၂‌ ေပ ရွည္ လ်ား ႀကီး ထြား ၾက ပါ တယ္ ။

ေန ထိုင္ ခဲ့ ေသာ ေန ရာ – တ ႐ုတ္ နုိင္ ငံ ။

မ်ိဳး သုဥ္း ခဲ့ ေသာ ကာ လ – 2 0 0 2 ခု နွစ္ ။ ( သိပ္ မ ၾကာ ေသး )

ဆက္ နြယ္ ေသာ မ်ိဳး စိတ္ – တ ႐ုတ္ လင္း ပိုင္ ျဖဴ ။

( ၅ ) ‌သင္း ေခြ ခ်ပ္ အ ႀကီး စား G l y p t o d o n t

အ ႐ြယ္ အ စား – ၁ ၂ ေပ ရွည္ လ်ား ၿပီး ၁ . ၅ ေပ အ ထက္ ျမင့္ ၾက ပါ တယ္ ။

ေန ထိုင္ ခဲ့ ေသာ ေန ရာ – အ ေမ ရိ က ေတာင္ နွင့္ ေျမာက္ ပိုင္း ။

မ်ိဳး သုဥ္း ခဲ့ ေသာ ကာ လ – လြန္ ခဲ့ ေသာ ႏွစ္ ေပါင္း ၇ ၀ ၀ ၀ ႏွင့္ ၈ ၀ ၀ ၀ အ ၾကား ။

ဆက္ နြယ္ ေသာ မ်ိဳး စိတ္ – သင္း ေခြ ခ်ပ္ ။

( ၆ ) P y r e n e a n ေတာင္ ဆိတ္ ႀကီး

အ ႐ြယ္ အ စား – ခႏၶာ ကိုယ္ က ၅ ေပ ထိ ရွည္ လ်ား ၿပီး ပု ခုံး ထိ အ ျမင့္ မွာ ၃ ၀ လက္ မ ရွိ ၾက ပါ တယ္ ။

ေန ထိုင္ ခဲ့ ေသာ ေန ရာ – ဥ ေရာ ပ အ ေနာက္ ေတာင္ ပိုင္း ။

မ်ိဳး သုဥ္း ခဲ့ ေသာ ကာ လ – ေနာက္ ဆုံး အ သက္ ရွင္ ေန ထိုင္ တဲ့ P u r e n e a n ေတာင္ ဆိတ္ က ၂ ၀ ၀ ၃ ခု နွစ္ တြင္ ေမြး ဖြား ခဲ့ ၿပီး အ ဆုတ္ ခြၽတ္ ယြင္း မႈ ေၾကာင့္ ေမြး ၿပီး ၇ မိ နစ္ အ ၾကာ တြင္ ေသ ဆုံး သြား ခဲ့ ပါ တယ္ ။

ဆက္ နြယ္ ေသာ မ်ိဳး စိတ္ – ‌ေတာင္ ဆိတ္ ႐ိုင္း ။

( ၇ ) ဒို ဒို ငွက္

အ ႐ြယ္ အ စား – အ ျမင့္ ၃ . ၃ ေပ ။

ေန ထိုင္ ခဲ့ ေသာ ေန ရာ – ေမာ္ ရစ္ ရွပ္ နုိင္ ငံ ( M a u r i t i u s ) ။

မ်ိဳး သုဥ္း ခဲ့ ေသာ ကာ လ – ၁ ၇ ရာ စု အ တြင္း ။

ဆက္ နြယ္ ေသာ မ်ိဳး စိတ္ – နီ ဂို ဘာ ခို ။

( ၈ ) တက္‌ ေမ နီး ရန္း က်ား

အ ႐ြယ္ အ စား – ၃ ၉ လက္ မ နွင့္ ၅ ၁ ၾကား ရွည္ လ်ား ၿပီး ၂ ၄ လက္ မ ျမင့္ ၾက ပါ တယ္ ။

ေန ထိုင္ ခဲ့ ေသာ ေန ရာ – န ယူး ဂီ နီ ယာ ႏွင့္ ဩ စ ေၾတး လ် ။

မ်ိဳး သုဥ္း ခဲ့ ေသာ ကာ လ – ၂ ၀ ရာ စု နွစ္ ပိုင္း တြင္း ။

ဆက္ နြယ္ ေသာ မ်ိဳး စိတ္ – တက္ မန္း နီး ရန္း ေတာ ႐ိုင္း က်ား နွင့္ n u m b a t ။

( ၉ ) ကုန္း ပိုင္း ေတာ ႐ိုင္း အ ႀကီး စား ဝက္ ဝံ

အ ႐ြယ္ အ စား – ေပ ၂ ၀ ရွည္ လ်ား ၿပီး အ ေလး ခ်ိန္ ေပါင္ ၆ ၆ ၀ ၀ ခန႔္ ေလး ၾက ပါ တယ္ ။

ေန ထိုင္ ခဲ့ ေသာ ေန ရာ – အ ေမ ရိ က ေတာင္ ပိုင္း ။

မ်ိဳး သုဥ္း ခဲ့ ေသာ ကာ လ – လြန္ ခဲ့ ေသာ နွစ္ ေပါင္း ၁ ၁ ၀ ၀ ၀ ၀န္း က်င္ အ တြင္း ။

ဆက္ နြယ္ ေသာ မ်ိဳး စိတ္ – ၀က္ ဝံ ။

( ၁ ၀ ) အ စြယ္ ရွည္ ပါ ေသာ က်ား

အ ႐ြယ္ အ စား – အ ႀကီး ဆုံး မ်ိဳး စိတ္ ေတြ က ေပါင္ ၄ ၈ ၅ မွ ၉ ၆ ၁ အ ၾကား အ ေလး ခ်ိန္ ရွိ ၾက ၿပီး ၃ ၉ လက္ မ ျမင့္ ၾက ပါ တယ္ ။

ေန ထိုင္ ခဲ့ ေသာ ေန ရာ – အ ေမ ရိ က ေတာင္ ပိုင္း နွင့္ ေျမာက္ ပိုင္း ။

မ်ိဳး သုဥ္း ခဲ့ ေသာ ကာ လ – လြန္ ခဲ့ ေသာ ႏွစ္ တစ္ ေသာင္း ခန႔္ ။

ဆက္ နြယ္ ေသာ မ်ိဳး စိတ္ – က်ား ။

C r d

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog
ကြက်ဥလတ်မလတ် သိနိုင်မယ့် အလွယ်စမ်းသပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်း ၄ မျိုး

ကြက်ဥလတ်မလတ် သိနိုင်မယ့် အလွယ်စမ်းသပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်း ၄ မျိုး ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါ ကိုယ်ဝယ်မယ့် ကြက်ဥတွေ လတ်မလတ်နဲ့ ချက်ပြုတ်စားသောက်မယ့် ကြက်ဥတွေ လတ်မလတ် သိနိုင်ဖို့ရန်အတွက် စမ်းသပ်နိုင်မယ့် အလွယ်နည်းလမ်း ၄ မျိုးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ ကြက်ဥကို နား အနားမှာကပ်ပြီး လှုပ်ကြည့်ပါ။ ကြက်ဥတစ်လုံးကို ယူပြီး နားအနားမှာ အသာ ဖြေးဖြေးလှုပ်ကြည့်ပါ။ လတ်ဆတ်တဲ့ ကြက်ဥမှန်ရင် ဘာအသံမှ မထွက်ပါဘူး။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ကြက်ဥထဲကနေ အသံထွက်နေပြီ ဆိုရင်တော့ အဲဒီကြက်ဥဟာ လတ်ဆတ်မှု မရှိတော့ပါဘူး။ ၂။ ရေထဲသို့ထည့်ကြည့်ပါ။ ခွက်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ဇလုံတစ်လုံးထဲကို ကြက်ဥ မြုပ်ပြီး ၁ လက်မခန့်လောက် ရေအေးထည့်ထားပါ။ …

Blog
တစ်လအတွင်းမှာ တင်ပါးလေးကို လုံးဝန်းကျစ်လစ်သွားစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း (၅) မျိုး

ပျိုမေတို့ တင်ပါးလေးတွေ လှဖို့ ထိုင်ထလေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးပဲ လုပ်လို့ရတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့နော်။ ထိုင်ထလုပ်ရတာ မကြိုက်တဲ့သူလေးတွေအတွက် တင်ပါးလေးတွေ လုံးဝန်းကျစ်လစ်လှပဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလွယ်လွယ်လေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် လေ့ကျင့်ခန််း -၁ ပုံထဲကလို လက်ဝါး၊ ဒူးနဲ့ ခြေဖမိုးတွေ ကြမ်းပြင်မှာ ထိထားတဲ့ပုံစံမျိုးနေပါ။ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ဘေးဘက်ကို ဆန့်တန်းလိုက်ပြီး နဂိုပုံစံအတိုင်းနေပါ။အဲ့ဒါကို ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို (၁၀)ခေါက်စီ လုပ်ပေးရုံနဲ့ တင်ပါးဘေးဘက်မှာ ချိုင့်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အသားပြည့်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လေ့ကျင့်ခန်း -၂ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ လက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ ခြေဖျားနှစ်ဖက်ကို ထောက်ထားပြီး ခန္ဓာကိုယ်က လေးကိုင်းပုံစံမျိုးနေပါ။ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို အနောက်ဘက် မြှှောက်နိုင်သလောက်မြှောက်ပေးပြီးနဂိုပုံစံအတိုင်းပြန်နေပေးပါဘယ်ညာ တလှည့်စီ (၁၀) ခေါက်စီ လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် တင်သားလေးတွေ အနောက်ဘက််ကို လုံးဝန်းလာပါလိမ့်မယ် …

Blog
ပိုက်ဆံအိတ် သို့မဟုတ် ပိုက်ဆံသေတ္တာထဲမှာ မထားသင့်တဲ့ လာဘ်ပိတ်စေသော ပစ္စည်းများ

ပိုက်ဆံအိတ် သို့မဟုတ် ပိုက်ဆံသေတ္တာထဲမှာ မထားသင့်တဲ့ လာဘ်ပိတ်စေသော ပစ္စည်းများပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့အရာတွေ ထည့်ထားမိတဲ့အခါ မကောင်းတဲ့စွမ်းအင်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျ ငွေကုန်ပေါက်တွေ များလိမ့်မယ်။ကျန်းမာရေး လူမှုရေး ထိခိုက်မှုတွေ ကြုံရသလို လာဘ်ပိတ်တာတွေ ငွေကြေးအလိမ်ခံရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကောင်းသောစွမ်းအင်ဖြစ်စေတတ်သည့်အရာတွေကို သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားမယ်ဆိုရင် အဆက်မပြတ် ငွေဝင်နေမှာ ဖြစ်သလို ငွေကုန်ပေါက်တွေလည်း လျော့နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ဈေးဆိုင်ရဲ့ ငွေသေတ္တာထဲမှာ ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ လာဘ်လာဘတွေ ပွင့်စေပြီးရောင်းသူတယောက် ဝယ်သူတထောင် ဖြစ်စေတဲ့အထိ အကျိုးပေးစွမ်းပါတယ်။သင့်ပိုက်ဆံအိတ်(သို့မဟုတ်)ငွေသေတ္တာထဲမှာ .ဘေလ်၊ ပြေစာ၊ ဟောင်းများ၊receipt ဟောင်းများ ညစ်ညမ်းပုံများ၊ သေဆုံးပြီးသူူများပုံ၊ ကြမ်းတမ်း ရက်စက်သော ပုံများ။ (မကောင်းတဲ့ စွမ်းအင်များ ဖြစ်စေပါတယ်။) တိုလီ မိုလီ မှတ်စု များ၊ လိပ်စာ …