သား ျဖစ္ သူ စာ သင္ ၾကား ရ ဖုိ႔ အ တြက္ ေက်ာ ပုိး ျပီး ေက်ာင္း လုိက္ ပုိ႔ ေပး တဲ့ မိ ခင္ တစ္ ေယာက္ ရဲ႕ ၾကီး မား လွ တဲ့ ေမ တၱာ တ ရား ( ရုပ္ သံ )

International News

သား ျဖစ္ သူ စာ သင္ ၾကား ရ ဖုိ႔ အ တြက္ ေက်ာ ပုိး ျပီး ေက်ာင္း လုိက္ ပုိ႔ ေပး တဲ့ မိ ခင္ တစ္ ေယာက္ ရဲ႕ ၾကီး မား လွ တဲ့ ေမ တၱာ တ ရား ( ရုပ္ သံ )

မိ ဘ ေတြ လို အပ္ ေန ခ်ိန္ မွာ ကူ ညီ ေပး ဖို႔ ဘာ မ ဆို လုပ္ မယ့္ သား သ မီး ေတြ ရွိ ေပ မယ့္ အဲ့ ဒီ လို သား သ မီး မ်ိဳး ေတြ က လူ နည္း စု ပါ ပဲ ၊ ဒါ ေပ မဲ့ မိ ဘ ေတြ က ေတာ့ သူ တို႔ သား သ မီး ေတြ ေပ်ာ္ ႐ႊင္ ဖို႔ အ တြက္ ဘာ မ ဆို လုပ္ ေပး ခ်င္ ၾက ၿပီး လို ခ်င္ တာ ရွိ ရင္ လ က မာၻ ထိ ေတာင္ သြား ခ်င္ ၾက တာ ပါ ။

အဲ့ ဒီ လို ပဲ တ ႐ုတ္ နိုင္ ငံ ၊ ေကြ႕ က်ဳံး စီ ရင္ စု က ႐ြာ ေလး တစ္ ႐ြာ မွာ မိ ခင္ တစ္ ဦး က ဝွီး ခ်ဲ နဲ႕ ေန ရ တဲ့ သား ကို ေက်ာင္း တက္ ၿပီး စာ သင္ ၾကား ရ ဖို႔ အ တြက္ ေက်ာ ပိုး ၿပီး လိုက္ ပို႔ ေပး ခဲ့ တာ က လည္း မိ ဘ ရဲ႕ ႀကီး မား လွ တဲ့ ေမ တၱာ တ ရား ပါ ပဲ ။

သူ႕ သား က A m y o t r o p h i c L a t e r a l S c l e r o s i s လို႔ ေခၚ တဲ့ လႈပ္ ရွား မႈ အာ ႐ုံ ေၾကာ ျကြက္ သား ေတြ ရပ္ ဆိုင္း ေစ တဲ့ ေရာ ဂါ ကို ခံ စား ေန ရ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ အဲ့ ဒီ မိ ခင္ က သူ႕ သား ရဲ႕ ေကာ လိပ္ တက္ ခ်င္ တဲ့ အိပ္ မက္ ကို ျဖည့္ ဆည္း ေပး ခ်င္ တာ ေၾကာင့္ ေက်ာင္း စာ ေတြ သင္ ယူ နိုင္ ဖို႔ ေက်ာ ပိုး လိုက္ ပို႔ ေပး ခဲ့ တာ ပါ ။

ရန္ ဒါ လီ ယန္ က သူ႕ သား ေယာင္ ဝမ္ ကို ေန႕ တိုင္း ေက်ာ ပိုး ခဲ့ တာ ပါ ၊ ေက်ာင္း သြား တဲ့ အ ခါ သူ႕ သား ကို ဝွီး ခ်ဲ နဲ႕ ေခၚ လာ ၿပီး ဝွီး ခ်ဲ ေပၚ က ေန ဆင္း ဖို႔ လို အပ္ တဲ့ အ ခ်ိန္ မွာ ေက်ာ ပိုး ၿပီး စာ သင္ ခန္း ထဲ အ ထိ လိုက္ ပို႔ ေပး ခဲ့ ပါ တယ္ ၊ သူ႕ သား က လႈပ္ ရွား မႈ အာ ႐ုံ ေၾကာ ျကြက္ သား ေတြ ရပ္ ဆိုင္း ေစ တဲ့ ေရာ ဂါ ( A L S ) ကို ခံ စား ေန ရ တဲ့ အ တြက္ သူ႕ ဘာ သာ လမ္း မ ေလွ်ာက္ နိုင္ ပါ ဘူး ။

A L S ေရာ ဂါ က အာ ႐ုံ ေၾကာ ပ်က္ စီး မႈ ေၾကာင့္ ႂကြက္ သား ေတြ သန္ စြမ္း မႈ ေလ်ာ့ ေလ်ာ့ လာ ၿပီး အ ေၾကာ ေသ သြား တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ ဒါ ေပ မဲ့ ေယာင္ ဝမ္ က ေရာ ဂါ ကို ခံ စား ေန ရ ေပ မယ့္ အ ျခား သူ ေတြ လို ပဲ ရည္ မွန္း ခ်က္ ရွိ ပါ တယ္ ။

သူ က ေရာ ဂါ ခံ စား ေန ရ ေပ မယ့္ ေက်ာင္း မွာ စာ ႀကိဳး စား ပါ တယ္ ၊ သူ႕ ဆ ရာ မ က ေယာင္ ဝမ္ ဟာ ဘယ္ ေတာ့ မွ ေက်ာင္း ေနာက္ မ က် ဖူး တဲ့ အ ျပင္ အ ျခား သူ ေတြ နဲ႕ လည္း ေကာင္း ေကာင္း အ ဆင္ ေျပ တယ္ လို႔ ေျပာ ပါ တယ္ ၊ ေယာင္ ဝမ္ ရဲ႕ အိပ္ မက္ က ေကာ လိပ္ တက္ ရ ဖို႔ ျဖစ္ တဲ့ အ တြက္ သူ႕ အ ေမ က သူ႕ ကို အ ျပည့္ အ ဝ ပံ့ ပိုး ကူ ညီ ေပး ေန ပါ တယ္ ။

“ သား ေလး ေကာ လိပ္ တက္ ခဲ့ ရ ရင္ ကြၽန္ မ အ တြက္ ဘယ္ ေလာက္ ခက္ ခဲ ခက္ ခဲ သူ နဲ႕ အ တူ သြား ေပး မွာ ပါ ” လို႔ ရန္ ဒါ လီ ယန္ က ေျပာ ပါ တယ္ ၊ အ ခု ဆို ရင္ ေယာင္ ဝမ္ က Y u p i n g C o u n t r y E t h n i c H i g h S c h o o l မွာ အ ထက္ တန္း ေနာက္ ဆုံး နွစ္ ၿပီး ေတာ့ မွာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

C r d

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

International News
ေဘ ရြတ္ ၿမိဳ့ ဆိပ္ ကမ္း ေပါက္ ကြဲ မွု ေၾကာင့္ O r i e n t Q u e e n အ ေပ်ာ္ စီး သ ေဘၤာ ႀကီး နစ္ ျမႇုပ္ သြား

ေဘ ရြတ္ ၿမိဳ့ ဆိပ္ ကမ္း ေပါက္ ကြဲ မွု ေၾကာင့္ O r i e n t Q u e e n အ ေပ်ာ္ စီး သ ေဘၤာ ႀကီး နစ္ ျမႇုပ္ သြား လက္ ဘ နြန္ နိုင္ ငံ ေဘ ရြတ္ ၿမိဳ့ ဆိပ္ ကမ္း မွာ ျဖစ္ ပြား ခဲ့ တဲ့ ေပါက္ ကြဲ မွု ေၾကာင့္ A b …

International News
သား ေသ ေလး ကို ေက်ာ ေပၚ မွာ ပိုး ၿပီး ေလ်ွာက္ သြား ေန တဲ့ ေဝ လ ငါး မ ႀကီး ရဲ႕ ေမ တၱာ တ ရား

သား ေသ ေလး ကို ေက်ာ ေပၚ မွာ ပိုး ၿပီး ေလ်ွာက္ သြား ေန တဲ့ ေဝ လ ငါး မ ႀကီး ရဲ႕ ေမ တၱာ တ ရား ေဝ လ ငါး မ်ိဳး စိတ္ ထဲ မွာ ေတာ့ ေဝ လ ငါး နဲ႔ K i l l e r w h a l e တို ႔ဟာ သ ဘာ …

International News
အ ေမ ရိ ကန္ ေလ တပ္ ရဲ႕ ပ ထ မ ဆုံး ေသာ တပ္ တြင္း ဗု ဒၶ ဘာ သာ ဓ မၼ က ထိ က အ ေမ ရိ ကန္ ေလ တပ္ ထဲ အ ထိ ေရာင္ ဝါ လင္း ေန ေသာ ဗု ဒၶ သာ သ နာ

အ ေမ ရိ ကန္ ေလ တပ္ ရဲ႕ ပ ထ မ ဆုံး ေသာ တပ္ တြင္း ဗု ဒၶ ဘာ သာ ဓ မၼ က ထိ က အ ေမ ရိ ကန္ ေလ တပ္ ထဲ အ ထိ ေရာင္ ဝါ လင္း ေန ေသာ ဗု ဒၶ သာ သ နာ ေကာ္ လို ရာ ဒို ျပည္ နယ္ ရွိ နာ …