ဖား ကန႔္ ေက်ာက္ စိမ္း လုပ္ ကြက္ ကမ္း ပါး ၿပိဳ မွု ေျကာင့္ ရဲ တပ္ ဖြဲ႕ ဝင္ ( ၃ ) ဦး နွင့္ ကု မၸ ဏီ ဝန္ ထမ္း ( ၁ ၅ ) ဦး ပါ သြား

Local News

ဖား ကန႔္ ေက်ာက္ စိမ္း လုပ္ ကြက္ ကမ္း ပါး ၿပိဳ မွု ေျကာင့္ ရဲ တပ္ ဖြဲ႕ ဝင္ ( ၃ ) ဦး နွင့္ ကု မၸ ဏီ ဝန္ ထမ္း ( ၁ ၅ ) ဦး ပါ သြား

ဖား ကန႔္ ၿမိဳ႕ နယ္ ဆိပ္ မူ အုပ္ စု ေကာင္ စံ ေက်း ႐ြာ ၊ က ရင္ ေခ်ာင္ ေက်း ႐ြာ ၊ ေခ်ာင္း ဖ်ား ေက်း ႐ြာ အ နီး က အ ျမင့္ ေပ တစ္ ေထာင္ ခန႔္ ရွိ တဲ့ မ ေန႔ ည ( ၂ ၈ . ၇ . ၂ ၀ ၁ ၉ ေန႔ နံ နက္ ၀ ၂ : ၃ ၀ နာ ရီ ခန႔္ က စိန္ လုံ ေတာင္ ေက်ာက္ စိမ္း ကမ္း ပါး ယံ ႀကီး ( ေဒ သ အ ေခၚ စိန္ လုံ ေတာင္ ေၾကာ ) ၿပိဳ က် ခဲ့ တယ္ လို႔ အ နီး အ နား မွာ ရွိ ေန တဲ့ ေက်း ႐ြာ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရး မွဴး တစ္ ဦး ထံ က သိ ရ ပါ တယ္ ။

အ ဆို ပါ ကမ္း ပါး ၿပိဳ က် မႈ ေၾကာင့္ ရာ ဇ ဌာ နီ ေက်ာက္ စိမ္း တူး ေဖာ္ ေရး ကု မၼ ဏီ ဝန္ ထမ္း ( ၁ ၅ ) ဦး ေသ ဆုံး ခဲ့ ၿပီး လုပ္ ကြက္ လုံ ၿခဳံ ေရး ေစာင့္ ၾကပ္ တဲ့ ယာ ယီ ရဲ ကင္း တစ္ ခု လည္း ေျမ ၿပိဳ တဲ့ အ ထဲ ပါ သြား ခဲ့ တယ္ လို႔ လုံ ၿခဳံ ေရး ရဲ တပ္ ရင္း က တာ ဝန္ ရွိ သူ တစ္ ဦး က ေျပာ ပါ တယ္ ။

” ရဲ တပ္ ဖြဲ႕ ဝင္ ငါး ေယာက္ ပါ သြား တာ ႏွစ္ ဦး က ေတာ့ အ သက္ ရွင္ လွ်က္ ျပန္ လြတ္ လာ တယ္ ။ သုံး ဦး က ေတာ့ ေသ ဆုံး တယ္ ။ အ ေလာင္း က ေတာ့ က် ေနာ္ တို႔ ရဲ တပ္ ဖြဲ႕ ဝင္ အ ေလာင္း တစ္ ေလာင္း ရွာ ေတြ႕ ၿပီ ၊ ကု မၼ ဏီ လုံ ၿခဳံ ေရး ဝန္ ထမ္း က ( ၁ ၅ ) ဦး ပါ သြား တာ ( ၆ ) ေလာင္း ေတာ့ ျပန္ ရ ၿပီ ။ အား လုံး ေပါင္း ေလာ ေလာ ဆယ္ ( ၇ ) ေလာင္း ေတာ့ ရွာ ေတြ႕ ထား ၿပီ ” လို႔ ၿပိဳ က် သြား တဲ့ စိန္ လုံ ေတာင္ ေၾကာ အ နီး မွာ တာ ဝန္ ထမ္း ေဆာင္ ေန တဲ့ ရဲ တပ္ ရင္း ၃ ၀ က ရဲ မွဴး က ေျပာ ပါ တယ္ ။

ဖား ကန႔္ ေက်ာက္ စိမ္း တြင္း ေဒ သ ေျမ ကမ္း ပါး ၿပိဳ က် မႈ ၊ ေျမ စာ ပုံ ၿပိဳ က် မႈ ၊ ႏြံ ကန္ ေပါက္ က် မႈ ျဖစ္ စဥ္ ေတြ ထဲ လုံ ၿခဳံ ေရး ရဲ တပ္ ဖြဲ႕ ဝင္ ေတြ ထိ ခိုက္ ေသ ဆုံး မႈ ဆို တာ မ ရွိ ခဲ့ ပါ ဘူး ၊ ယ ခု ျဖစ္ စဥ္ မွာ လုံ ၿခဳံ ေရး ရဲ တပ္ ဖြဲ႕ ဝင္ သုံး ဦး ေပ်ာက္ ဆုံး ေန ၿပီး ႏွစ္ ဦး ဒဏ္ ရာ ရ ရွိ ခဲ့ တာ ဟာ ပ ထ မ ဆုံး ျဖစ္ တယ္ လို႔ ေဒ သ ခံ ေတြ က ဆို ပါ တယ္ ၊ တစ္ နိုင္ တစ္ ပိုင္ လက္ က်င္း တူး သူ လူ ေပါင္း မ်ား စြာ ေသ ဆုံး နုိင္ တယ္ လို႔ ေျပာ ဆို ေန ၾက ေပ မဲ့ ေလာ ေလာ ဆယ္ အ တည္ ျပဳ ခ်က္ ေတြ မ ရ နုိင္ ေသး ဘူး လို႔ ေဒ သ ခံ ေတြ က ေျပာ ဆို ေန ၾက ပါ တယ္ ။

” အဲ့ နား မွာ လက္ က်င္း တူး တဲ့ လူ ေတြ လည္း ရွိ တယ္ ေနာ္ ။ အ နည္း ဆုံး ေတာ့ ၁ ၅ ေယာက္ အ ေယာက္ ႏွစ္ ဆယ္ ေလာက္ ေတာ့ ပါ သြား နုိင္ တယ္ ေနာ္ ” လို႔ ဟင္း တင့္ ႐ြာ သား တစ္ ဦး က လည္း သူ ႔ရဲ႕ ထင္ ျမင္ ယူ ဆ ခ်က္ ကို ေျပာ ဆို ခဲ့ ပါ တယ္ ၊ ကမ္း ပါး ၿပိဳ က် မႈ နဲ႔ ပတ္ သက္ ၿပီး ဖား ကန႔္ ေဒ သ ကို ၂ ၆ . ၇ . ၂ ၀ ၁ ၉ ေန႔ က တည္း က ေရာက္ ရွိ ေန ခဲ့ တဲ့ ျပည္ နယ္ သ ယံ ဇာ တ ဝန္ ႀကီး ဦး ဒါ ရွီ လွ ဆိုင္း ကို ဆက္ သြယ္ ခဲ့ ေပ မဲ့ ဆက္ သြယ္ မ ရ ခဲ့ ပါ ဘူး ။

မိုး ရာ သီ မွာ ေျမ ၿပိဳ မႈ ေၾကာင့္ လူ အ စု လိုက္ အ ၿပဳံ လိုက္ ေသ ဆုံး မႈ ေတြ ကို ကာ ကြယ္ တား ဆီး နုိင္ ရန္ ရည္ ႐ြယ္ ၿပီး ေက်ာက္ စိမ္း တူး ေဖာ္ ေရး လုပ္ ငန္း ေတြ ကို ဇူ လိုင္ လ တစ္ ရက္ ေန႔ က ေန စက္ တင္ ဘာ လ ကုန္ အ ထိ မိုး တြင္း ကာ လ သုံး လ ကို တ ရား ဝင္ ရပ္ နား ထား ဖို့ သ ယံ ဇာ တ နွင့္ သ ဘာ ဝ ပတ္ ဝန္း က်င္ ထိန္း သိမ္း ေရး ဝန္ ႀကီး ဌာ န ျမန္ မာ့ ေက်ာက္ မ်က္ ရ တ နာ ေရာင္း ဝယ္ ေရး လုပ္ ငန္း ( မ က လ ) က ၫႊန္ ၾကား ထား ခဲ့ တဲ့ အ ခ်ိန္ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

က ခ်င္ ျပည္ နယ္ သ ယံ ဇာ တ နဲ႔ သ ဘာ ဝ ပတ္ ဝန္း က်င္ ထိန္း သိမ္း ေရး ဝန္ ႀကီး ဦး ဒါ ရွီ လွ ဆိုင္း ဟာ လည္း ဖား ကန႔္ ေက်ာက္ စိမ္း တြင္း ကို ေရာက္ ရွိ ေန ခ်ိန္ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

S o u r c e : Z a w M o e H t e t

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Local News
‌ေငြ ေျကး ခ်ိဳ႕ တဲ့ သည့္ ေက်ာင္း သူ ေက်ာင္း သား မ်ား အ တြက္ မန္း ဝန္ ႀကီး ခ်ဳပ္ ၏ ဇ နီး ဦး ေဆာင္ ၍ စက္ ဘီး စီး ေရ ၁ ၀ ၀ ၀ လွဴ ဒါန္း မည္

‌ေငြ ေျကး ခ်ိဳ႕ တဲ့ သည့္ ေက်ာင္း သူ ေက်ာင္း သား မ်ား အ တြက္ မန္း ဝန္ ႀကီး ခ်ဳပ္ ၏ ဇ နီး ဦး ေဆာင္ ၍ စက္ ဘီး စီး ေရ ၁ ၀ ၀ ၀ လွဴ ဒါန္း မည္ မႏၲ ေလး တိုင္း ေဒ သ ႀကီး အ စိုး ရ အ ဖြဲ႕ ဝန္ ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာ ေဇာ္ …

Local News
အ စိုး ရ ေပး တဲ့ ကို ဗစ္ ေထာက္ ပံ့ ေၾကး ကို ျဖတ္ စား တဲ့ ေက်း ႐ြာ အုပ္ ႀကီး ကို ဖမ္း လိုက္ ၿပီ

အ စိုး ရ ေပး တဲ့ ကို ဗစ္ ေထာက္ ပံ့ ေၾကး ကို ျဖတ္ စား တဲ့ ေက်း ႐ြာ အုပ္ ႀကီး ကို ဖမ္း လိုက္ ၿပီ ႏိုင္ ငံ ေတာ္ က ပုံ မွန္ ဝင္ ေငြ မ ရွိ တဲ့ အိမ္ ေထာင္ စု ေတြ ကို ေထာက္ ပံ့ တဲ့ ေငြ က်ပ္ သိန္း ၅ ၀ ေက်ာ္ ကို ျပည္ သူ …

Local News
ဇူ လိုင္ ၃ ၀ ရက္ ေရႊ တိိ ဂုံ ေစ တီ ေတာ္ ႀကီး အ ပါ အ ၀င္ ဘု ရား ေစ တီ မ်ား အား လုံး ဖြင္႔ ျပီ

ဇူ လိုင္ ၃ ၀ ရက္ ေရႊ တိိ ဂုံ ေစ တီ ေတာ္ ႀကီး အ ပါ အ ၀င္ ဘု ရား ေစ တီ မ်ား အား လုံး ဖြင္႔ ျပီ သ မိုိင္း ၀င္ ေရႊ တိ ဂုံ ေစ တီ ေတာ္ အ ပါ အ ၀င္ ရန္ ကုန္ တိုိင္း ေဒ သ ႀကီး အ တြင္း ရွိ ဘု ရား ေစ …