တစ္္ ဦး တည္း သာ သက္ ရွိ ထင္ ရွား က်န္ ေတာ႔ သည္႔ အာ ဇာ နည္ ေခါင္း ေဆာင္ တစ္ ဦး ၏ ဇ နီး

Blog

တစ္္ ဦး တည္း သာ သက္ ရွိ ထင္ ရွား က်န္ ေတာ႔ သည္႔ အာ ဇာ နည္ ေခါင္း ေဆာင္ တစ္ ဦး ၏ ဇ နီး

အာ ဇာ နည္ ေခါင္း ေဆာင္ ႀကီး ( ၉ ) ဦး ထဲ က သား သ မီး ေျမး ျမစ္ အ ေန နဲ႔ မ ဟုတ္ ဘဲ ဇ နီး မ ယား အ ျဖစ္ သက္ ရွိိ က်န္ ရွိ ေန တာ တစ္ ဦး ပဲ ရွိ ပါ ေတာ့ တယ္ ။

သူ မ က ေတာ့ အ သက္ ( ၉ ၅ ) ႏွစ္ အ ရြယ္ ဖြား ဖြား ေဒၚ သိိန္း ျကြယ္ ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ သူ မ ရဲ့ ခင္ ပြန္း သည္ အာ ဇာ နည္ ေခါင္း ေဆာင္ ႀကီး က ေတာ့ သူ မ ထက္ အ သက္ ( ၁ ၀ )ႏွစ္ ႀကီး တဲ့ အ တြင္း ဝန္ ဦး အုန္း ေမာင္ ပါ ။

သူ ဟာ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္း ထက္္ အ သက္ ( ၂ ) နွစ္ ႀကီး ၍ ၁ ၉ ၁ ၃ ခု နွစ္ ဇန္ န ဝါ ရီ ဖြား ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

အ တြင္း ဝန္ ဦး အုန္း ေမာင္ ဟာ ဗိုိလ္ ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္း နဲ႔ အ တူ တူ တစ္ ရက္ ထဲ ၁ ၉ ၄ ၇ ခု နွစ္ ၁ ၉ ဇူ လိုင္ ေန႔ မွာ ဂ ဠဳန္ ဦး ေစာ ရဲ့ လုပ္ ႀကံ မွု နဲ႔ က် ဆုံး ခဲ့ ရ သူ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

ဖြား ဖြား ႀကီး ေဒၚ သိိန္း ျကြယ္ က်န္းမာ ခ်မ္း သာ ပါ ေစ ။

အိန္ ဂ်ယ္

အာ ဇာ နည္ ဦး အုန္း ေမာင္ ( ၁ ၉ ၁ ၃ – ၁ ၉ ၄ ၇ )

ဦး အုန္း ေမာင္ သည္ မင္း ဘူး ၿမိဳ႕ မ စၥ တာ အိပ္ခ်္ ဒ ဗ လ်ဴ တ ရပ္ ( တ္ ) ဝိန္း ၊ ေဒၚ ေ႐ႊ ျမင့္ တုိ႕ ၏ ဒု တိိ ယ သား ျဖစ္ သည္ ။

ေမြး သ ကၠ ရာဇ္ မွာ ၁ ၉ ၁ ၃ ခု ၊ ေဖ ေဖာ္ ဝါ ရီ လ ၂ ရက္ ျဖစ္ သည္ ၊ တ ကၠ သိုလ္ ေက်ာင္း သား ဘ ဝ က ရန္ ကုန္ တ ကၠ သုိလ္ တပ္ ရင္း တြင္ တပ္ ခဲြ တပ္ ေထာက္ အ ျဖစ္ ေဆာင္ ရြက္ ခဲ့ သည္ ။

၁ ၉ ၃ ၄ ခု နွစ္ တြင္ ဝိ ဇၨာ တန္း ေအာင္ သည္ ၊ ၁ ၉ ၃ ၇ ခု တြင္ အုိင္ စီ အက္ ( စ္ ) စာ ေမး ပြဲ ေျဖ သူ ၃ ဦး အ နက္ ပ ထ မ ရ သည္ ၊ ၁ ၉ ၃ ၉ ခု တြင္ မႏၱ ေလး ၿမိဳ႕ ၊ အ ေရွ႕ နယ္ ပုိိင္ ဝန္ ေထာက္ အ ျဖစ္ ေဆာင္ ႐ြက္ ခဲ့ သည္ ။

၁ ၉ ၄ ၇ ခု နွစ္ တြင္ ျမစ္ ႀကီး နား အ ေရး ပုိင္ အ ျဖစ္ ခန္႕ အပ္ ျခင္း ခံ ရ သည္ ၊ ထို႔ ေနာက္ လမ္း​ပန္း ဆက္ သြယ္ ေရး အ တြင္း ဝန္ အ ျဖစ္ ခန္္႕ အပ္ ျခင္း ခံ ရ သည္ ။

၁ ၉ ၄ ၇ ခု ၊ ဇူ လုိင္ လ ၁ ၉ ရက္ ေန႕ စ ေန ေန႕ နံ နက္ ၁ ဝ နာ ရီ ၃ ၇ မိ နစ္ တြင္ လုပ္ ႀကံ ခံ ရ သည္ ။

အာ ဇာ နည္ ေခါင္း ေဆာင္ ႀကီး မ်ား နွင့္ အ တူ အ တြင္း ဝန္္ ဦး အုန္း ေမာင္ ကြယ္ လြန္ ခ်ိန္ တြင္ ဇ နီး ေဒၚ သိိန္း ျကြယ္ နွင့္ သား မ်ား ကို တင္ ေမာင္ သိန္း ၊ ကို ကို လွ ၊ ေမာင္ မင္း ျမင့္ တို႔ က်န္ ရစ္ ​သည္ ​။

” အ ေဖ က် ဆံုး ခ်ိိန္ မွာ သယ္ ယူ ပို႔ ေဆာင္ ေရး နဲ႔ လမ္း ပန္း ဆက္ သြယ္ ေရး ဝန္ ႀကီး ဌာ န မွာ အ တြင္းဝ န္ ပါ ။ အဲ့ ဒါ မ တိုင္ မီ က ေတာ့ ျမစ္ ႀကီး နား မွာ တိုင္း မင္း ၾကီး ပါ ။ အ ေဖ က ျမစ္ ႀကီး နား မွာ ေန ခဲ႔ ေတာ့ ပင္ လံု ညီ လာ ခံ လုပ္ ဖို႔ အ တြက္ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ ရဲ႕ၫႊန္ ၾကား ခ်က္ အ ရ က ခ်င္ ေခါင္း ေဆာင္ ဆ မား ဒူး ဝါး ဆင္ ဝါး ေနာင္ ကို အ ေဖ က ဖိတ္ ေခၚ ခဲ့ တယ္ ။ ေနာက္ ပိုင္း မွာ ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ ေအာင္ ဆန္း နဲ႔ ေတြ ႔တယ္ ။ ေတြ႕ ဆံု ေဆြး ေနြး မႈ ေအာင္ ျမင္ ခဲ့ တဲ့ အ တြက္ က ခ်င္ ေခါင္း ေဆာင္ ႀကီး က အ မွတ္ တ ရ က ခ်င္ ႐ုိး ရာ ဓား တစ္ ေခ်ာင္း အ ေဖ့ ကို လက္ ေဆာင္ ေပး ခဲ့ တယ္ ။ အ ေဖ နဲ႔ ဆ မား ဒူး ဝါး ဆင္ ဝါး ေနာင္ က ေတာ္ ေတာ္ ရင္း နွီး တယ္ လို႔ သိ ရ ပါ တယ္ ။ အဲ့ ဒီ ေနာက္ ပိုင္း မွာ ေတာ့ အ ေဖ က် ဆံုး သြား ခဲ႔ ပါ တယ္ ” ဟု အာ ဇာ နည္ ေခါင္း ေဆာင္ ႀကီး အ တြင္း ဝန္ ဦး အုန္း ေမာင္ ၏ သား ျဖစ္ သူ ေဒါက္ တာ မင္း ျမင့္ က ေျပာ သည္ ။

အာ ဇာ နည္ ေခါင္း ေဆာင္ ႀကီး အ တြြင္း ဝန္ ဦး အုန္း ေမာင္ က် ဆုံး ခဲ့ ရ မႈ က လည္း ေၾက ကြဲ ဝမ္း နည္း ဖြယ္ ရာ ေကာင္း လွ သည္ ၊ ၁ ၉ ၄ ၇ ခု နွစ္ ဇူ လုိိင္ ၁ ၉ ရက္ နံ နက္ တြင္ က်င္း ပသ ည့္ ဝန္ ႀကီး မ်ား အ စည္း အ ေဝး သို႔ အ မွန္ တ ကယ္ တက္ ေရာက္ ရ မည့္ သူ မွာ လမ္း ပန္း ဆက္ သြယ္ ေရး နွင့္ သယ္ ယူ ပို႔ ေဆာင္ ေရး ဝန္ ႀကီး ျဖစ္ သူ ေစာ စံ ဖိုး သင္ ျဖစ္ ေသာ္ လည္း ခ ရီး လြန္ ေန ၍ အ တြင္း ဝန္ ဦး အုန္း ေမာင္ က လုပ္ ငန္း ဆုိင္ ရာ မ်ား ကို ရွင္း လင္း တင္ ျပ ခဲ့ ရ ျခင္း ျဖစ္ သည္ ။

ဝန္ ႀကီး မ်ား အ စည္္း အ ေဝး က်င္း ပ ေန စဥ္ အ ေတာ အ တြင္း ၌ လည္း အ တြင္း ဝန္ ဦး အုန္း ေမာင္ သည္ နံ နက္ ၁ ဝ နာ ရီ ၃ ၅ မိ နစ္ အ ေရာက္ မွ အ လွည့္ က် ၍ အ စည္း အ ေဝး ခန္း မ သုိ႔ ဝင္ ေရာက္ ခဲ့ ရာ ႏွစ္ မိ နစ္ အ ၾကာ တြင္ မ သ မာ သူ လူ တစ္ စု က ဝင္ ေရာက္ လုပ္ ႀကံ ပစ္ ခတ္ ခဲ့ ျခင္း ျဖစ္ သည္ ။

C r d

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ရွက္ သင့္ တာ ကို ရွက္
Blog
ရွက္ သင့္ တာ ကို ရွက္

ရွက္ သင့္ တာ ကို ရွက္ ေလာ က မွာ လူ တိုင္း ရန္ ျဖစ္ တတ္ တယ္ ၊ ပ ညာ ရွိ လို ရန္ ျဖစ္ တတ္ တာ နဲ႔ ေအာက္ တန္း က် က် ရန္ ျဖစ္ တတ္ တာ ကြာ သြား တယ္ ၊ လူ တိုင္း အ တင္း ေျပာ တတ္ တယ္ ၊ လူ႔သ ဘာ ဝ အ ရ တ …

" ကိုယ့္ ေဘး က တန္ ဖိုး ရွိ တဲ့ လူ "
Blog
” ကိုယ့္ ေဘး က တန္ ဖိုး ရွိ တဲ့ လူ “

” ကိုယ့္ ေဘး က တန္ ဖိုး ရွိ တဲ့ လူ “ ရည္း စား ေတြ သုံး ေလး ေယာက္ တစ္ ၿပိဳင္ တည္း တြဲ တဲ့ ေခတ္ မွာ ကိုယ့္ တစ္ ေယာက္ တည္း သာ တြဲ တဲ့ သူ ဟာ ကိုယ့္ ဘ ဝ အ တြက္ အ ဖိုး တန္ တဲ့ လူ ပါ ပဲ ၊ တစ္ ေယာက္ ထက္ တစ္ ေယာက္ …

ရုတ္တရက္ ေလျဖတ္ခဲ့ရင္ ျပဳစုကုသႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း ( သ မား ေတာ္ ႀကီး ဣ စာၦ သ ယ ဦး ေမာင္ ေမာင္ )
Blog
ရုတ္တရက္ ေလျဖတ္ခဲ့ရင္ ျပဳစုကုသႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း ( သ မား ေတာ္ ႀကီး ဣ စာၦ သ ယ ဦး ေမာင္ ေမာင္ )

ရုတ္တရက္ ေလျဖတ္ခဲ့ရင္ ျပဳစုကုသႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း ( သ မား ေတာ္ ႀကီး ဣ စာၦ သ ယ ဦး ေမာင္ ေမာင္ ) “ ႐ုတ္ တ ရက္္ ေလ ျဖတ္ လွ်င္ ခ်က္ ခ်င္း အ ေကာင္း ပ က တိိ ျဖစ္ ေအာင္ ျပဳ စု ကု သ နည္း ” ေလ ေရာ ဂါ သည္္ အ သက္ ( ၄ ၀ ) ႏွင့္ …