ဇူ လိုင္ ၃ ၀ ရက္ ေရႊ တိိ ဂုံ ေစ တီ ေတာ္ ႀကီး အ ပါ အ ၀င္ ဘု ရား ေစ တီ မ်ား အား လုံး ဖြင္႔ ျပီ

Local News

ဇူ လိုင္ ၃ ၀ ရက္ ေရႊ တိိ ဂုံ ေစ တီ ေတာ္ ႀကီး အ ပါ အ ၀င္ ဘု ရား ေစ တီ မ်ား အား လုံး ဖြင္႔ ျပီ

သ မိုိင္း ၀င္ ေရႊ တိ ဂုံ ေစ တီ ေတာ္ အ ပါ အ ၀င္ ရန္ ကုန္ တိုိင္း ေဒ သ ႀကီး အ တြင္း ရွိ ဘု ရား ေစ တီ ေတာ္ မ်ား အား လုံး ကို ဇူ လိုင္ ၃ ၀ ရက္ တြင္ ျပန္ လည္ ဖြင့္ လွစ္ မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိ ရ သည္ ၊ ကိုိ ဗစ္ ကာ လ အ တြင္း ေရာ ဂါ ျဖစ္ ပြား မွု ပ်ံ႕ နွံ့ မွု ကို ထိိန္း ခ်ဳပ္ နိုင္ ရန္ အ တြက္ ရန္ ကုန္ တိုင္း ေဒ သ ႀကီး အ တြင္း ရွိ ဘု ရား ေစ တီ မ်ား အား လုံး ကို ၿပီး ခဲ့ သည့္ မတ္ လ မွ စ တင္ ၍ ဖူး ေျမာ္ ခြင့္ ကို ယာ ယီ ပိတ္ ထား ခဲ့ သည္ ။

ရန္ ကုန္ တိုင္း ေဒ သ ႀကီး အ တြင္း ရွိ ဘု ရား ေစ တီ ေတာ္ မ်ား အား လုံး ကို ဇူ လိုိင္ ၃ ၀ ရက္ နံ နက္ ၄ နာ ရီ မွ စ ၍ ကို ဗစ္ ေရာ ဂါ ေၾကာင့္ က်န္း မာ ေရး နွင့္ အား က စား ၀န္ ႀကီး ဌာ န က ထုတ္ ျပန္ ထား သည့္ အ မိိန္႔ ၊ ညႊန္ ၾကား ခ်က္ မ်ား ၊ စည္း ကမ္း ခ်က္ မ်ား နွင့္ အ ညီ ဖြင့္ လွစ္ ေဆာင္ ရြက္ နိုင္ ေရး ေဂါ ပ က အ ဖြဲ႕ မ်ား အား ဆက္ လက္ အ သိ ေပး ေဆာင္ ရြက္ သြား ရန္္ ဇူ လိုွင္ ၂ ၈ ရက္ ရက္ စြဲ ျဖင့္ ရန္ ကုန္ တိုင္း ေဒ သ ႀကီး အ စိုး ရ အ ဖြဲ႕ ၀န္ ႀကီး ခ်ဳပ္ ကိုိယ္ စား ဒု ညႊန္ ၾကား ေရး မွဴး ေဒၚ ခင္ လွ ျမင့္ က လက္ မွတ္ ထိုး ထား သည့္ အ ေၾကာင္း ၾကား စာ ထုတ္ ျပန္ ထား သည္ ။

“ ရန္ ကုန္ ထဲ မွာ ရွိိ တဲ့ ဘု ရား ေတြ သုံး ဆယ္ ရက္ ေန႔ ဖြင့္ မယ္ ဆိုိ တာ ဟုတ္ ရင္ လည္း ဟုတ္ ေလာက္ တယ္ ။ ဒါ ေပ မယ့္ ဗိုလ္ တ ေထာင္ ဘု ရား မွာ ေတာ့ လက္ ရွိ တည္ ေဆာက္ ေရး လုပ္ ငန္း ေတြ လုပ္ ေန တယ္ ။ တည္ ေဆာက္ ေရး လုပ္ ငန္္း ေတြ က အာ ႐ုံ ခံ တန္ ေဆာင္း တည္ ေဆာက္ တဲ့ လုပ္ ငန္း ေတြ ၊ ေႂကြ ျပား ခင္း တဲ့ လုပ္ ငန္း ေတြ ၊ ေရ စီး ေရ လာ ေကာင္း ဖို့ိ ေရ ေျမာင္း တူး တဲ့ လုပ္ ငန္း ေတြ လုပ္ တဲ့ အ တြက္ ေၾကာင့္ လူ ေတြ လာ ေရာက္ ဖူး ရင္ ေန ရာ အ ခက္ အ ခဲ ျဖစ္ တဲ့ အ တြက္ ေၾကာင့္ ေလာ ေလာ ဆယ္ လ ကုန္ တဲ့ အ ထိ ကၽြန္ ေတာ္ တို့ ဗိုိလ္ တ ေထာင္ ဘု ရား ကို ဖြင့္ ဖို့ အ စီ အ စဥ္ မ ရွိ ေသး ဘူး ” ဟု ဗိုလ္ တ ေထာင္ ေစ တီ ေတာ္ ေဂါ ပ က အ ဖြဲ႕ ႐ုံး အ ဖြဲ႕ မွဴး ဦး ေက်ာ္ နိုိင္ ထြန္း က ေျပာ သည္ ။

ရန္ ကုန္ တိုင္း ေဒ သ ႀကီး ၿမိဳ့ တြင္း ဧ ရိ ယာ အ တြင္း ရွိ ဘု ရား ေစ တီ မ်ား အား ရန္ ကုန္ တိုင္း ေဒ သ ႀကီး အ စိုး ရ အ ဖြဲ႕ လူ မွု ေရး ၀န္ ႀကီး ဦး ေဆာင္ သည့္ စစ္ ေဆး ေရး အ ဖြဲ႕ မွ ႀကီး ၾကပ္ စစ္ ေဆး သြား မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ၊ ၿမိဳ့ ျပင္ ရွိ ဘု ရား ၊ ေစ တီ မ်ား အား သက္ ဆိုင္ ရာ ခ ရိုင္ အ ေထြ ေထြ အုပ္ ခ်ဳပ္ ေရး ဦး စီး ဌာ န မ်ား မွ ကိုိ ဗစ္ ေကာ္ မ တီ ၀င္ မ်ား ျဖင့္ စစ္ ေဆး ေဆာင္ ရြက္ သြား ရန္ ၊ စစ္ ေဆး ၿပီး စီး မွု အား မ ေစာင့္ ဆိုင္း ဘဲ ဇူ လိုိင္ ၃ ၀ ရက္ ေန႔ မွ စ ၍ ဖြင့္ လွစ္ ေပး သြား ရန္ နွင့္ အ ဖြဲ႕ မ်ား မွ လည္း သတ္ မွတ္ ညႊန္ ၾကား ခ်က္ မ်ား နွင့္ အ ညီ ေဆာင္ ရြက္ ထား မွု အ ေျခ အ ေန အား စစ္ ေဆး သြား မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္း အ ေၾကာင္း ၾကား စာ တြင္ ေဖာ္ ျပ ထား သည္ ။

T C M

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Local News
‌ေငြ ေျကး ခ်ိဳ႕ တဲ့ သည့္ ေက်ာင္း သူ ေက်ာင္း သား မ်ား အ တြက္ မန္း ဝန္ ႀကီး ခ်ဳပ္ ၏ ဇ နီး ဦး ေဆာင္ ၍ စက္ ဘီး စီး ေရ ၁ ၀ ၀ ၀ လွဴ ဒါန္း မည္

‌ေငြ ေျကး ခ်ိဳ႕ တဲ့ သည့္ ေက်ာင္း သူ ေက်ာင္း သား မ်ား အ တြက္ မန္း ဝန္ ႀကီး ခ်ဳပ္ ၏ ဇ နီး ဦး ေဆာင္ ၍ စက္ ဘီး စီး ေရ ၁ ၀ ၀ ၀ လွဴ ဒါန္း မည္ မႏၲ ေလး တိုင္း ေဒ သ ႀကီး အ စိုး ရ အ ဖြဲ႕ ဝန္ ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာ ေဇာ္ …

Local News
အ စိုး ရ ေပး တဲ့ ကို ဗစ္ ေထာက္ ပံ့ ေၾကး ကို ျဖတ္ စား တဲ့ ေက်း ႐ြာ အုပ္ ႀကီး ကို ဖမ္း လိုက္ ၿပီ

အ စိုး ရ ေပး တဲ့ ကို ဗစ္ ေထာက္ ပံ့ ေၾကး ကို ျဖတ္ စား တဲ့ ေက်း ႐ြာ အုပ္ ႀကီး ကို ဖမ္း လိုက္ ၿပီ ႏိုင္ ငံ ေတာ္ က ပုံ မွန္ ဝင္ ေငြ မ ရွိ တဲ့ အိမ္ ေထာင္ စု ေတြ ကို ေထာက္ ပံ့ တဲ့ ေငြ က်ပ္ သိန္း ၅ ၀ ေက်ာ္ ကို ျပည္ သူ …

Local News
ဖား ကန႔္ ေက်ာက္ စိမ္း လုပ္ ကြက္ ကမ္း ပါး ၿပိဳ မွု ေျကာင့္ ရဲ တပ္ ဖြဲ႕ ဝင္ ( ၃ ) ဦး နွင့္ ကု မၸ ဏီ ဝန္ ထမ္း ( ၁ ၅ ) ဦး ပါ သြား

ဖား ကန႔္ ေက်ာက္ စိမ္း လုပ္ ကြက္ ကမ္း ပါး ၿပိဳ မွု ေျကာင့္ ရဲ တပ္ ဖြဲ႕ ဝင္ ( ၃ ) ဦး နွင့္ ကု မၸ ဏီ ဝန္ ထမ္း ( ၁ ၅ ) ဦး ပါ သြား ဖား ကန႔္ ၿမိဳ႕ နယ္ ဆိပ္ မူ အုပ္ စု ေကာင္ စံ ေက်း ႐ြာ ၊ က ရင္ ေခ်ာင္ ေက်း ႐ြာ …