ဇာတ္ လမ္း တြဲ ေတြ ထဲ မွ အ လြဲ ႀကီး လြဲ ခဲ့ ေသာ ဇာတ္ ဝင္ ခန္း ( 1 7 ) ခု

Blog

ဇာတ္ လမ္း တြဲ ေတြ ထဲ မွ အ လြဲ ႀကီး လြဲ ခဲ့ ေသာ ဇာတ္ ဝင္ ခန္း ( 1 7 ) ခု

“ K – d r a m a ” ေတြ ဟာ က မာၻ ေပၚ မွာ ထုတ္ လုပ္ မႈ အ ရည္ အ ေသြး အ ျမင့္ ဆုံး ထဲ မွာ ပါ ပါ တယ္ ၊ ဒါ ေပ မဲ့ အ ခ်ိဳ႕ ေသာ အ မွား ေလး ေတြ ကို ပ ရိ သတ္ ေတြ သ တိ ထား မိ ခဲ့ တဲ့ အ ခ်ိန္ မွာ ေတာ့ ဒါ ဟာ ရီ စ ရာ ဟာ သ ေလး ေတြ ျဖစ္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

( ၁ ) T h e G r e e n S c r e e n

“ H w a y u g i ” ဇာတ္ ကား ရဲ႕ မွ အယ္ ဒီ တာ ေတြ ဟာ ထုတ္ လႊင့္ တဲ့ ေန႔ မ တိုင္ ခင္ မွာ ” g r e e n s c r e e n ” နဲ႔ ႐ိုက္ ထား တာ ကို ဖယ္ ထုတ္ ဖို႔ ေမ့ ၿပီး ထုတ္ လႊင့္ ခဲ့ ၾက ပါ တယ္ ။

( ၂ ) ဝါ ယာ ႀကိဳး ေတြ

“ H w a y u g i ” d r a m a ရဲ႕ ” E d i t ” လုပ္ ဖို႔ ေမ့ ခဲ့ တဲ့ ေနာက္ တစ္ ခ်က္ က ေတာ့ s c r e e n ေပၚ က ေန ” S t u n t m e n ” ေတြ ကိုင္ ေန တဲ့ ဝါ ယာ ႀကိဳး ေတြ ကို မ ဖယ္ ထုတ္ ခဲ့ တာ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

( ၃ ) ေရ ခဲ ေသ တၱာ ကူ ဖြင့္ ေပး တဲ့ လက္

” G o b l i n d r a m a ” ရဲ႕ နာ မည္ ေက်ာ္ ဇာတ္ ဝင္ ခန္း ျဖစ္ တဲ့ G o n g Y o o ရဲ႕ လက္ စြမ္း အား နဲ႔ ေရ ခဲ ေသ တၱာ ကို အ ေဝး က ေန ဆြဲ ဖြင့္ တဲ့ အ ခန္း မွာ ကံ မ ေကာင္း စြာ ပဲ ပ ရိ သတ္ ေတြ ဟာ ေရ ခဲ ေသ တၱာ ကို ဖြင့္ ေပး ေန တဲ့ လက္ တစ္ စုံ ကို သ တိ ျပဳ မိ ခဲ့ ၾက ပါ တယ္ ။

( 4 ) ” B B ” ေသ နတ္

“ D e s c e n d a n t s o f t h e S u n ” d r a m a မွာ ပ ရိ သတ္ ေတြ သ တိ ျပဳ မိ ခဲ့ တဲ့ အ ခ်က္ တစ္ ခ်က္ က ေတာ့ သူ တို႔ အ သုံး ျပဳ ေန တဲ့ ” B B ” ေသ နတ္ ေတြ ဟာ က်ည္ ဆန္ ေတြ ထည့္ ဖို႔ ” S l o t ” မ ပါ တဲ့ အ တြက္ က်ည္ ဆန္ ထည့္ ၿပီး ပစ္ လို႔ မ ရ တဲ့ သာ မန္ ေကာ္ ေသ နတ္ ေတြ ျဖစ္ တာ ကို ပါ ။

( ၅ ) တ လြဲ ” C P R ”

” T h e D e s c e n d a n t s O f t h e S u n ” d r a m a မွာ ေရ နစ္ ေန တဲ့ S o n g H y e K y o ကို ကယ္ တင္ ဖို႔ အ တြက္ ” C P R ” လုပ္ ခဲ့ တဲ့ ဇာတ္ ဝင္ ခန္း ပါ ဝင္ ပါ တယ္ ၊ ဒါ ေပ မဲ့ ” C P R ” လုပ္ ခဲ့ တာ ဟာ လည္ ပင္း နား မွာ ျဖစ္ ေန ၿပီး ေန ရာ အ မွန္ ထက္ အ နည္း ငယ္ ျမင့္ တဲ့ ေန ရာ မွာ ” C P R ” လုပ္ ခဲ့ တာ ေၾကာင့္ ပ ရိ သတ္ ေတြ ၾကား ေျပာ စ ရာ ျဖစ္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

( 6 ) ဆံ ပင္ အ ေရာင္

“ D o c t o r s ” ဇာတ္ ကား ပါ ဝင္ ခဲ့ တဲ့ K i m M i n S e o k ရဲ႕ ဆံ ပင္ အ ေရာင္ ဟာ ဇာတ္ ဝင္ ခန္း တစ္ ခန္း ထဲ မွာ ပဲ အ ေရာင္ နွစ္ ေရာင္ ခ်က္ ခ်င္း ေျပာင္း သြား ခဲ့ ပါ တယ္ ၊ ” M a g i c h a i r ” လို႔ ေတာင္ ပ ရိ သတ္ ေတြ ၾကား စ ေနာက္ စ ရာ ျဖစ္ ခဲ့ ပါ ေသး တယ္ ။

( ၇ ) အ က်ႌ ေကာ္ လံ

K i m S o o H y u n ရဲ႕ အ က်ႌ ေကာ္ လံ ေတြ က ဇာတ္ ဝင္ ခန္း တစ္ ခန္း ထဲ မွာ ပဲ ခ်က္ ခ်င္း ဆို သ လို ေျပာင္း သြား ခဲ့ ပါ တယ္ ။

( ၈ ) နန္း တြင္း ကား ထဲ က သာ မန္ လူ

” T h e M o o n T h a t E m b r a c e s T h e S u n ” ဆို တဲ့ နန္း တြင္း d r a m a ႐ိုက္ ကူး ေန စဥ္ သာ မန္ အ ဝတ္ အ စား နဲ႔ အ မ်ိဳး သ မီး တစ္ ေယာက္ ဟာ သစ္ ပင္ အ ေနာက္ မွာ ပုန္း ၿပီး ရပ္ ေန ခဲ့ ပါ တယ္ ၊ ဘယ္ သူ မွ မ ျမင္ ေလာက္ ဘူး လို႔ ထင္ ေန ခဲ့ ပုံ ရွိ ေပ မဲ့ ပ ရိ သတ္ ေတြ ၾကား ထဲ မွာ ေတာ့ ရီ စ ရာ ဟာ သ ျဖစ္ သြား ခဲ့ ပါ တယ္ ။

( ၉ ) ေလွ ကား

” A r a n g a n d t h e M a g i s t r a t e ” ဆို တဲ့ d r a m a ထဲ မွာ ႐ိုက္ ကူး ေရး s t a f f တစ္ ေယာက္ က ေလွ ကား ကို သိမ္း ဖို႔ ေမ့ က်န္ ခဲ့ တာ ျဖစ္ ပါ တယ္ ၊ နံ ရံ ေပၚ က ေလွ ကား ေထာင္ လ်ွက္ သား ႀကီး ပါ လာ တာ ေၾကာင့္ ပ ရိ သတ္ ေတြ အ တြက္ ရီ စ ရာ ဟာ သ ေလး ျဖစ္ သြား ခဲ့ ပါ တယ္ ။

( ၁ ၀ ) ဖုန္း ေျပာင္း ျပန္

” M r . B i g ” d r a m a ထဲ မွာ ဇာတ္ ေဆာင္ က အ တည္ ေပါက္ ႀကီး နဲ႔ ဖုန္း ကို ေျပာ ေန ေပ မဲ့ ဖုန္း ေျပာင္း ျပန္ ျဖစ္ ေန တာ ကို ပ ရိ သတ္ ေတြ ေတြ႕ ရွိ ၿပီး ဟား တိုက္ စ ရာ ျဖစ္ ခဲ့ တာ ပါ ။

( ၁ ၁ ) ျဖဴ ေဖြး ေန တဲ့ သြား ေတြ

” C h u n o : T h e S l a v e H u n t e r s ” ဆို တဲ့ d r a m a မွာ ဆင္း ရဲ သား ျဖစ္ တဲ့ ဇာတ္ ေကာင္ မို႔ အ က်ႌ ေတြ ခႏၶာ ကိုယ္ ေတြ က ညစ္ ေပ တူး ေန ေပ မဲ့ ရီ လိုက္ တဲ့ အ ခါ သြား က ေတာ့ ျဖဴ ေဖြး ေန တာ ပါ ။ သြား တိုက္ ဖို႔ အ ခ်ိန္ ရွိ ေပ မဲ့ မ်က္ နွာ သစ္ ဖို႔ အ ခ်ိန္ မ ရွိ ဘူး လား ဟု ပ ရိ သတ္ ေတြ က စ ေနာက္ ခဲ့ ၾက ပါ ေသး တယ္ ။

( ၁ ၂ ) နန္း တြင္း ေခတ္ က ” C C T V ”

” C h u n o : T h e S l a v e H u n t e r s ” ဆို တဲ့ d r a m a မွာ ေတာ့ အ မွား အ ယြင္း ေသး ေသး က တ ကယ့္ ကို အ မွား အ ယြင္း အ ႀကီး ႀကီး ကို ျဖစ္ ေစ တယ္ ဆို တာ ကို ျပ သ လိုက္ တာ ပါ ပဲ ၊ နန္း တြင္း ဇာတ္ ဝင္ ခန္း ႐ိုက္ ေန ေပ မဲ့ ” C C T V ” ကို ဖုံး ဖို ႔ေမ့ က်န္ ခဲ့ တာ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ ။

( ၁ ၃ ) ဘား ကုတ္

” C h u n o : T h e S l a v e H u n t e r s d r a m a ” မွာ ဇာတ္ ေဆာင္ ရဲ႕ ေရ ေနြး ခ ရား ေအာက္ က ဘား ကုတ္ ပါ တဲ့ တံ ဆိပ္ ကို ျဖဳတ္ ဖို႔ ေမ့ သြား တဲ့ ပုံ ပါ ပဲ ။

( ၁ ၄ ) သြား ညႇိ စက္

နန္း တြင္း ဇာတ္ ကား သ ႐ုပ္ ေဆာင္ တစ္ ေယာက္ မွာ သြား ညႇိ စက္ ေတြ တပ္ ထား တာ ဟာ မ ျဖစ္ သင့္ ပါ ဘူး ၊ အဲ့ ဒီ အ ခ်ိန္ တုန္း က သြား ညႇိ စက္ ေတြ မ ရွိ ေသး ပါ ဘူး လို႔ ပ ရိ သတ္ ေတြ က ေထာက္ ျပ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

( ၁ ၅ ) ေလ သန္ ႔စက္

1 9 1 0 ခု နွစ္ ေလာက္ တုန္း က အ ခ်ိန္ ကို အ ေၾကာင္း ႐ိုက္ ကူး ထား တဲ့ ” B r i d a l M a s k ” ဆို တဲ့ d r a m a မွာ ေနာက္ ဆုံး ေပၚ ေလ သန္႔ စက္ ေတြ တပ္ ထား တာ ကို ပ ရိ သတ္ ေတြ က မ ျဖစ္ သင့္ ဘူး လို႔ ေထာက္ ျပ ခဲ့ ၾက ပါ တယ္ ။

( ၁ ၆ ) နန္း တြင္း ေခတ္ က ေထာင့္ ဖိ နပ္

” J a n g O k J u n g , L i v i n g b y L o v e ´ d r a m a ထဲ က မင္း သ မီး စီး ထား တဲ့ ဖိ နပ္ ဟာ 1 6 0 0 ျပည့္ နွစ္ ေတြ မွာ မ ရွိ ေသး တဲ့ ဖိ နပ္ ပုံ စံ မ်ိဳး ျဖစ္ ၿပီး နန္း တြင္း အ ဝတ္ အ စား နဲ႔ မ ကိုက္ ညီ ေၾကာင္း ပ ရိ သတ္ ေတြ က ေထာက္ ျပ ခဲ့ ၾက ပါ တယ္ ။

( ၁ ၇ ) နန္း တြင္း ေခတ္ က ခြၽတ္ ေဆး ဆံ ပင္ အ ေရာင္

” T h e M o o n T h a t E m b r a c e s T h e S u n ” d r a m a ထဲ က J u n g I l W o o ရဲ႕ ဆံ ပင္ အ ေရာင္ ဟာ ယ ေန႔ ေခတ္ ခြၽတ္ ေဆး နဲ႔ ခြၽတ္ ၿပီး အ ေရာင္ သြင္း ထား တဲ့ ဆံ ပင္ ပါ ၊ ဂ်ိဳ ဆြန္း ေခတ္ မွာ အဲ့ လို ဆံ ပင္ အ ေရာင္ မ်ိဳး မ ရွိ တာ ေၾကာင့္ ပ ရိ သတ္ ေတြ ၾကား ေျပာ စ ရာ ျဖစ္ ခဲ့ ပါ တယ္ ။

C r d

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog
ကြက်ဥလတ်မလတ် သိနိုင်မယ့် အလွယ်စမ်းသပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်း ၄ မျိုး

ကြက်ဥလတ်မလတ် သိနိုင်မယ့် အလွယ်စမ်းသပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်း ၄ မျိုး ဈေးဝယ်ထွက်တဲ့အခါ ကိုယ်ဝယ်မယ့် ကြက်ဥတွေ လတ်မလတ်နဲ့ ချက်ပြုတ်စားသောက်မယ့် ကြက်ဥတွေ လတ်မလတ် သိနိုင်ဖို့ရန်အတွက် စမ်းသပ်နိုင်မယ့် အလွယ်နည်းလမ်း ၄ မျိုးကို မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ၁။ ကြက်ဥကို နား အနားမှာကပ်ပြီး လှုပ်ကြည့်ပါ။ ကြက်ဥတစ်လုံးကို ယူပြီး နားအနားမှာ အသာ ဖြေးဖြေးလှုပ်ကြည့်ပါ။ လတ်ဆတ်တဲ့ ကြက်ဥမှန်ရင် ဘာအသံမှ မထွက်ပါဘူး။ အဲလိုမဟုတ်ဘဲ ကြက်ဥထဲကနေ အသံထွက်နေပြီ ဆိုရင်တော့ အဲဒီကြက်ဥဟာ လတ်ဆတ်မှု မရှိတော့ပါဘူး။ ၂။ ရေထဲသို့ထည့်ကြည့်ပါ။ ခွက်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် ဇလုံတစ်လုံးထဲကို ကြက်ဥ မြုပ်ပြီး ၁ လက်မခန့်လောက် ရေအေးထည့်ထားပါ။ …

Blog
တစ်လအတွင်းမှာ တင်ပါးလေးကို လုံးဝန်းကျစ်လစ်သွားစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်း (၅) မျိုး

ပျိုမေတို့ တင်ပါးလေးတွေ လှဖို့ ထိုင်ထလေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးပဲ လုပ်လို့ရတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့နော်။ ထိုင်ထလုပ်ရတာ မကြိုက်တဲ့သူလေးတွေအတွက် တင်ပါးလေးတွေ လုံးဝန်းကျစ်လစ်လှပဖို့ လေ့ကျင့်ခန်းလွယ်လွယ်လေးတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် လေ့ကျင့်ခန််း -၁ ပုံထဲကလို လက်ဝါး၊ ဒူးနဲ့ ခြေဖမိုးတွေ ကြမ်းပြင်မှာ ထိထားတဲ့ပုံစံမျိုးနေပါ။ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို ဘေးဘက်ကို ဆန့်တန်းလိုက်ပြီး နဂိုပုံစံအတိုင်းနေပါ။အဲ့ဒါကို ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို (၁၀)ခေါက်စီ လုပ်ပေးရုံနဲ့ တင်ပါးဘေးဘက်မှာ ချိုင့်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အသားပြည့်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ လေ့ကျင့်ခန်း -၂ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ လက်ဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ ခြေဖျားနှစ်ဖက်ကို ထောက်ထားပြီး ခန္ဓာကိုယ်က လေးကိုင်းပုံစံမျိုးနေပါ။ ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို အနောက်ဘက် မြှှောက်နိုင်သလောက်မြှောက်ပေးပြီးနဂိုပုံစံအတိုင်းပြန်နေပေးပါဘယ်ညာ တလှည့်စီ (၁၀) ခေါက်စီ လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် တင်သားလေးတွေ အနောက်ဘက််ကို လုံးဝန်းလာပါလိမ့်မယ် …

Blog
ပိုက်ဆံအိတ် သို့မဟုတ် ပိုက်ဆံသေတ္တာထဲမှာ မထားသင့်တဲ့ လာဘ်ပိတ်စေသော ပစ္စည်းများ

ပိုက်ဆံအိတ် သို့မဟုတ် ပိုက်ဆံသေတ္တာထဲမှာ မထားသင့်တဲ့ လာဘ်ပိတ်စေသော ပစ္စည်းများပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ မလိုအပ်တဲ့အရာတွေ ထည့်ထားမိတဲ့အခါ မကောင်းတဲ့စွမ်းအင်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါတယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျ ငွေကုန်ပေါက်တွေ များလိမ့်မယ်။ကျန်းမာရေး လူမှုရေး ထိခိုက်မှုတွေ ကြုံရသလို လာဘ်ပိတ်တာတွေ ငွေကြေးအလိမ်ခံရတာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကောင်းသောစွမ်းအင်ဖြစ်စေတတ်သည့်အရာတွေကို သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ထည့်ထားမယ်ဆိုရင် အဆက်မပြတ် ငွေဝင်နေမှာ ဖြစ်သလို ငွေကုန်ပေါက်တွေလည်း လျော့နည်းသွားပါလိမ့်မယ်။ဈေးဆိုင်ရဲ့ ငွေသေတ္တာထဲမှာ ထည့်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ လာဘ်လာဘတွေ ပွင့်စေပြီးရောင်းသူတယောက် ဝယ်သူတထောင် ဖြစ်စေတဲ့အထိ အကျိုးပေးစွမ်းပါတယ်။သင့်ပိုက်ဆံအိတ်(သို့မဟုတ်)ငွေသေတ္တာထဲမှာ .ဘေလ်၊ ပြေစာ၊ ဟောင်းများ၊receipt ဟောင်းများ ညစ်ညမ်းပုံများ၊ သေဆုံးပြီးသူူများပုံ၊ ကြမ်းတမ်း ရက်စက်သော ပုံများ။ (မကောင်းတဲ့ စွမ်းအင်များ ဖြစ်စေပါတယ်။) တိုလီ မိုလီ မှတ်စု များ၊ လိပ်စာ …