ဇက္ က်ီး ေပါင္း ၊ ဇက္ ေၾကာ တက္ ၊ ဇက္ လွည့္ မ ရ စ တဲ့ ဇက္ ေၾကာ ေရာ ဂါ မ်ား အ တြက္ ေဆး နည္း ေကာင္း မ်ား

Health

ဇက္ က်ီး ေပါင္း ၊ ဇက္ ေၾကာ တက္ ၊ ဇက္ လွည့္ မ ရ စ တဲ့ ဇက္ ေၾကာ ေရာ ဂါ မ်ား အ တြက္ ေဆး နည္း ေကာင္း မ်ား

ဇက္ က်ီး ေပါင္း ေရာ ဂါ

မုန္ ညင္း ဆီ တြင္ ခ်င္း နွင့္ မိႆ လင္ ကို ထု ေထာင္း ထည့္ ၍ အ ပူ ေပး ခ်က္ ၿပီး လိမ္း လွ်င္ သက္ သာ ေစ သည္ ၊ ဇက္ က်ီး ေပါင္း ေရာ ဂါ ေၾကာင့္ လက္ ျပင္ ငုပ္ ၿပီး လက္ တစ္ ေလွ်ာက္ က်ဥ္ လွ်င္ ေတာ ေရွာက္ ျမစ္ / ဝံ အူ ျမစ္ နွင့္ ထင္း ရႉး ဆီ တို႔ ကို ေသြး လိမ္း ေပး ပါ ။

က်ီး ေပါင္း ရွိ ေသာ ဇက္ ပိုး တြင္ သ ေဘၤာ ႐ြက္ ကို ေပ်ာ့ ေအာင္ ေရ ေနြး စိမ္ ( သို႔ မ ဟုတ္ ) မီး ကင္ ၿပီး ကပ္ ေပး ပါ ၊ ဇက္ ပိုး တြင္ က်ီး ေပါင္း အ ဖု ထြက္ ေန လွ်င္ မုန္ ညင္း ဆီ လိမ္း ၍ ရဲ ယို ႐ြက္ ကို မီး ကင္ ၿပီး ကပ္ ေပး ပါ ။

က်ီး ေပါင္း ကိုက္ လွ်င္ ခ်င္း ေျခာက္ အ မႈန္႔ ႏွစ္ ဆ / လင္း ေလ မစ္ အ မႈန္႔ တစ္ ဆ ေရာ စပ္ ၍ ေရ ေနြး ပူ ပူ ေဖ်ာ္ ၿပီး လိမ္း ေပး လွ်င္ အ ကိုက္ သက္ သာ ေစ သည္ ၊ က်ီး ေပါင္း ေၾကာင့္ ဇက္ ေၾကာ တက္ လွ်င္ န နြင္း မႈန္ ႔/ သက္ ရင္း ႀကီး အ ျမစ္ မႈန္ ႔/ န လင္ ေက်ာ္ အ ေခါက္ မႈန္ ႔တို႔ ကို မီး က်ီး ခဲ ေပၚ ျဖဴး ၍ မႈိင္း ရႉ ေပး လွ်င္ သက္ သာ ေစ နုိင္ သည္ ။

ဇက္ ေၾကာ တက္ ေရာ ဂါ

မ်က္ နွာ သစ္ လွ်င္ ေရ ကို လက္ ခုပ္ ျဖင့္ ယူ ၿပီး ဇက္ ပိုး တြင္ ႐ိုက္ ေပး လွ်င္ သက္ သာ သည္ ဟု ေရွး လူ ႀကီး မ်ား ဆို သည္ ၊ ကြမ္း ႐ြက္ ကို မီး ကင္ ၿပီး ဇက္ ေၾကာ တြင္ ကပ္ ေပး ပါ ၊ အာ လူး ကို ပါး ပါး လွီး ၿပီး ဇက္ ေၾကာ တက္ သည့္ ေန ရာ တြင္ကပ္ ေပး ပါ ။

ဗာ ဒံ ႐ြက္ ကို မီး ကင္ ၿပီး ဇက္ ေၾကာ တက္ သည့္ ေန ရာ တြင္ ကပ္ ေပး ပါ ၊ ေၾကး ဇြန္း ကို ေနြး ေအာင္ မီး ကင္ ၿပီး ဇက္ ေၾကာ တက္ သည့္ ေန ရာ တြင္ ဖိ ကပ္ ေပး ပါ ၊ က်ီး ေပါင္း ေၾကာင့္ ဇက္ ေၾကာ တက္ လွ်င္ န နြင္း မႈန္ ႔/ သက္ ရင္း ႀကီး အ ျမစ္ မႈန္႔ / န လင္ ေက်ာ္ အ ေခါက္ မႈန္႔ တို႔ ကို မီး က်ီး ခဲ ေပၚ ျဖဴး ၍ မႈိင္း ရႉ ေပး လွ်င္ သက္ သာ ေစ နုိင္ သည္ ။

ဇက္ ေလး လွ်င္ မုန္ညင္း ဆီ နွင့္ ႏွမ္း ဆီ ကို မီး ေနြွး ၿပီး ဇက္ တြင္ လိမ္း ၍ ဘယ္ ညာ လွည့္ ေပး ပါ က ဇက္ ေလး သက္ သာ ေစ သည္ ၊ ဇက္ ခိုင္ ( ဇ တၱဳ ထ မၻ ) ေရာ ဂါ – တန္း လ်ား ခုံ တန္း မ်ား တြင္ ဇက္ တင္ ၍ အိပ္ သူ မ်ား / ေခါင္း အုံး အ မာ အိပ္ သူ မ်ား တြင္ ျဖစ္ ေလ့ ရွိ သည္ ။

ဇက္ လွည့္ မ ရ ( အုံး လြဲ )

မုန္ ညင္း ဆီ ကို မီး ေနြး ၿပီး ဇက္ နွင့္ လက္ ျပင္ တြင္ လိမ္း ပါ ၊ ဆား ကို အ ဝတ္ ျဖင့္ ထုပ္ အ ပူ ေပး ၿပီး ဆား ၾကပ္ ထုပ္ ထိုး ေပး ပါ ၊ ေခါင္း အုံး ကို ေန ပူလွန္း ၿပီး တုတ္ ျဖင့္ ( လက္ ျပင္ ငုပ္ သူ က ) ႐ိုက္ ေပး လွ်င္ သက္ သာ သည္ ။

ေရွး ထုံး – လက္ ျပင္ ေပၚ တြင္ အ ဝတ္ ပါး တင္ ၿပီး ေၾကာင္ ၏ လက္ သည္း ျဖင့္ အ သား ကို မ ထိ ေအာင္ ကုတ္ ေပး လွ်င္ သက္ သာ သည္ ၊ ( ေရွး ထုံး ) ေၾကး ဖ လား ကို မီး ကင္ ၿပီး ဇက္ ပိုး တြင္ အုပ္ ေပး လွ်င္ အုံး လြဲ သက္ သာ ေစ သည္ ။

C r d

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစ ႏိုင္တာေၾကာင့္ ျပန္ေႏြးမစားသင့္တဲ့ အစားအစာ ( ၇ ) မ်ိဴး
Health
အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစ ႏိုင္တာေၾကာင့္ ျပန္ေႏြးမစားသင့္တဲ့ အစားအစာ ( ၇ ) မ်ိဴး

အႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစ ႏိုင္တာေၾကာင့္ ျပန္ေႏြးမစားသင့္တဲ့ အစားအစာ ( ၇ ) မ်ိဴး ၁ ။ ဟင္းႏု ႏြယ္႐ြက္ ( Spinach ) ခ်က္ၿပီးသား ဟင္းႏု ႏြယ္႐ြက္ကို ျပန္ေႏႊးၿပီး မစားသင့္ပါဘူး ။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဟင္းႏုႏြယ္႐ြက္ထဲမွာ ပါတဲ့ ႏိုက္ထရိတ္ ( nitrates ) ဓာတ္ဆားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ခ်က္ထားတဲ့ ဟင္းႏုႏြယ္႐ြက္ကို ေႏႊးလိုက္တဲ့ အခါမွာ ႏိုက္ထရိတ္ ဓာတ္ဆားကေန ႏိုက္ထရစ္ အက္စစ္ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး အဲ့ဒီ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ ႏိုက္ထရစ္ အက္စစ္ဟာ ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္… …

သင့္ရဲ႕မီးဖိုေခ်ာင္သုံး ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ အလြယ္ေလး ျပဳလုပ္လို႔ရမယ့္ ေဆးစြမ္းေကာင္းမ်ား
Health
သင့္ရဲ႕မီးဖိုေခ်ာင္သုံး ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ အလြယ္ေလး ျပဳလုပ္လို႔ရမယ့္ ေဆးစြမ္းေကာင္းမ်ား

သင့္ရဲ႕မီးဖိုေခ်ာင္သုံး ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ အလြယ္ေလး ျပဳလုပ္လို႔ရမယ့္ ေဆးစြမ္းေကာင္းမ်ား လူတိုင္းက ေနမ ေကာင္း ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ ခံစားရတဲ့ ေဝဒနာေတြ အျမန္ သက္သာ ေပ်ာက္ကင္းခ်င္ၾကတဲ့ သူေတြခ်ည္းပါပဲ ။ ဒါေပမဲ့ ေဆးဆိုင္ ၊ ေဆးခန္းေတြက သင့္အိမ္ နဲ႔ ေတာ္ေတာ္ေဝးတဲ့ အ ေျခအ ေနမ်ိဳးမွာ ဒါမွမဟုတ္ ေဆးခန္း ဖြင့္ခ်ိန္အထိ မ ေစာင့္ခ်င္ဘဲ ေရာဂါ ျမန္ျမန္ သက္သာခ်င္တယ္ဆိုရင္ သဘာဝ အိမ္တြင္း ေဆးနည္းေလးေတြ အသုံးျပဳ ေပးလိုက္ပါ ။ ကိုယ္ ခံစားရတဲ့ ေဝဒနာအမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး သုံးရတဲ့ ေဆးနည္းေတြကလည္း ေျပာင္းလဲ သြားတာေၾကာင့္ မွန္ကန္တဲ့ …

Health
ေခ်ာင္း ေျခာက္ ဆိုး ျခင္း အ တြက္ ကု သ ေဆး နည္း

ေခ်ာင္း ေျခာက္ ဆိုး ျခင္း အ တြက္ ကု သ ေဆး နည္း ႐ိုး ႐ိုး သာ မန္ ေခ်ာင္း ေျခာက္ ဆိုး တာ ေလာက္ သာ ဆို ရင္ ဒီ ႐ိုး ရာ သ ဘာ ဝ ေဆး နည္း က အ ကူ အ ညီ ျဖစ္ ေစ ပါ လိမ့္ မယ္ ၊ အဲ့ ဒီ အ ထဲ ပင္ စိမ္း လည္း တစ္ ခု …