စိတ္ ညစ္ ရင္ ဒီ စာ ေလး ကို ဖတ္ ပါ

Blog

စိတ္ ညစ္ ရင္ ဒီ စာ ေလး ကို ဖတ္ ပါ

( ၁ ) မာ န ေတြ သိပ္ မ ထား ပါ နဲ႔ ၊ မ ထား သင့္ တဲ့ မာန္ မာ န က သင့္ က မာၻ ကို က်ဥ္း ေျမာင္း ေစ ပါ တယ္ ။

( ၂ ) လူ ေတြ ကို အ ၿပဳံး နဲ႔ စ တင္ နုွတ္ ဆက္ ဖို႔ ဘယ္ ေတာ့ မွ ဝန္ မ ေလး ပါ နဲ႔ ၊ အ ၿပဳံး ေတြ က တစ္ ဖက္ လူ ကို ေပ်ာ္ ႐ႊင္ ေစ သ လို ကိုယ္ တိုင္ လည္း ပီ တီ ျဖစ္ ေစ တယ္ ။

( ၃ ) လူ တိုင္း မွာ ဝမ္း နည္း စ ရာ ဆို တာ အ ၿမဲ ရွိ ၿပီး သား ပါ ၊ သင္ တစ္ ေယာက္ တည္း မ ေပ်ာ္ ႐ႊင္ ပဲ ဝမ္း နည္း ေန ရ တာ မ ဟုတ္ ဘူး ။

( ၄ ) ဘ ဝ ဆို တာ ဒ ဂၤါး ျပား တစ္ ခု လို မ်က္ နွာ ျပင္ နွစ္ ဖက္ ေခါင္း နဲ႔ ပန္း လို ပါ ပဲ ၊ အ ဆိုး ေတြ ၿပီး ရင္ အ ေကာင္း ဆုံး ေတြ တစ္ ေက်ာ့ ျပန္ လွည့္ လာ မွာ ပါ ။

( ၅ ) ေျဖ ရွင္း လို႔ ရ တာ ေတြ ဆက္ ေျဖ ရွင္း ပါ ၊ ေျဖ ရွင္း လို႔ မ ရ တာ ေတြ ပစ္ သာ ထား လိုက္ ပါ ၊ အ ခ်ိန္ တစ္ ခု ၾကာ ေတာ့ လည္း အ ေျပာင္း အ လဲ ေတြ နဲ႔ သင္ ကံ ၾက မၼာ တစ္ ခါ ျပန္ ကံ ေကာင္း လာ မွာ ပါ ။

( ၆ ) အ ေရး ႀကီး တာ က ဘယ္ အ ရာ ေတြ ကို ပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ရင္ ဆိုင္ ရဲ တဲ့ စိတ္ နဲ႔ ရင္ ဆိုင္ ခ်င္ စိတ္ ေလး ရွိ ဖို႔ လို တယ္ ။

( ၇ ) တစ္ စုံ တစ္ ေယာက္ ဆီ က ေမွ်ာ္ လင့္ ခ်က္ ေတြ ထင္ သ လို ျဖစ္ မ လာ တဲ့ အ ခါ ေမွ်ာ္ လင့္ ခ်က္ ေတြ ကို ေလွ်ာ့ ခ် ပစ္ ပါ ၊ အ ႀကိမ္ မ်ား စြာ သင္ ေမွ်ာ္ လင့္ သ လို မ တုန္႔ ျပန္ တဲ့ သူ ဟာ သင္ လို ခ်င္ တဲ့ အ ရာ သူ႔ မ ေပး နုိင္ ဘူး ဆို တာ သင္ နား လည္ ထား ဖို႔ လို တယ္ ။

( ၈ ) သင့္ ကို မ နာ လို သူ / မ လို လား အပ္ သူ / သင့္ ကို စြန္ ႔ခြာ သြား သူ ေတြ ကို မ မုန္း တီး ပါ နဲ႔ ၊  ေမ တၱာ သာ ထား လိုက ပါ ၊ ေမ တၱာ ဆို တာ က်ယ္ ျပန္႔ တတ္ သ လို ေရာင္ ျပန္ ဟပ္ ေစ ပါ တယ္ ၊ သင္ ေမွ်ာ္ လင့္ ထား တဲ့ သူ ဆီ က ေမ တၱာ မ ရ လဲ အ ျခား လူ ေတြ ဆီ က ခ်စ္ ျခင္း ေမ တၱာ ေတြ အ ျပည့္ အ ဝ ရ ေစ နုိင္ ပါ တယ္ ။

( ၉ ) သင့္ ကို ဂ ႐ု စိုက္ သူ အ ေလး ထား သူ ေတြ ကို ပဲ တတ္ နုိင္ သ ေလာက္ မ ေမ့ ေလ်ာ့ ပါ နဲ႔ ၊ သူ တို႔ ရဲ႕ တန္ ဖိုး ထား မႈ ကို အ သိ အ မွတ္ ျပဳ ၿပီး တုန္႔ ျပန္ ပါ ၊ ဘာ လို႔ လဲ ဆို ေတာ့ သူ တို႔ က ကိုယ့္ ရဲ႕ အ သက္ ရွင္ ရပ္ တည္ မႈ ကို ပို ၿပီး အ ဓိ ပၸါယ္ ရွိ ေအာင္ လုပ္ ေပး တဲ့ သူ ေတြ မို ႔ပါ ။

( ၁ ၀ ) ျဖစ္ ခ်င္ တာ ေတြ တစ္ ထပ္ ခ်င္း ျဖစ္ ေအာင္ ျဖည္း ျဖည္း ခ်င္း လုပ္ ယူ ပါ ၊ အ ရမ္း ႀကီး ဆႏၵ သိပ္ မ ေစာ ပါ နဲ႔ ၊ ဒီ ေန႔ မ ျဖစ္ လဲ ေနာက္ ေန႔ ရွိ ေသး တာ ပဲ ၊ ေန ႔တိုင္း အ က်ိဳး ရွိ စြာ လုပ္ ေဆာင္ ေန ဖို႔ သာ အ ဓိ က ပါ ။

( ၁ ၁ ) ေန႔ ရက္ တိုင္း က စ ၿပီး ဒီ ေန႔ ထိ သင္ စိတ္ ညစ္ ေန ရင္ ေပ်ာ္ ႐ႊင္ စ ရာ ေလး တစ္ ခု ခု ေတာ့ ရွာ ေဖြ ပါ ၊ ဥ ပ မာ – ဟာ သ ဗီ ဒီ ယို ေလး / ရီ ေမာ စ ရာ ကာ တြန္း ေလး ေတြ / ရီ စ ရာ ေျပာ တတ္ ေသာ သူ ငယ္ ခ်င္း ေတြ အ စ ရွိ သ ျဖင့္ ၿပဳံး ရီ စ ရာ ေလး ေတြ နဲ႔ အာ ႐ုံ ေျပာင္း နုိင္ ေအာင္ ႀကိဳး စား ပါ ။

( ၁ ၂ ) လူ သား တိုင္း မ ေပ်ာ္ ပဲ ၿပဳံး ေန ရ တဲ့ ဘ ဝ ဆို တာ အ ၿမဲ ရွိ ၿပီး သား ပါ ၊ တ ခ်ိဳ႕ လူ ေတြ ေပ်ာ္ ႐ႊင္ ေန ရ တယ္ ဆို တာ စိတ္ ညစ္ စ ရာ လုံး ဝ မ ရွိ လို႔ မ ဟုတ္ ဘူး ၊ သူ တို႔ ကိုယ္ တိုင္ က ေပ်ာ္ ေပ်ာ္ ေန တတ္ လို႔ ပါ ၊ ၿပီး ေတာ့ ေပ်ာ္ ႐ႊင္ ျခင္း ဆို တာ သင္ ကိုယ္ တိုင္ ဖန္ တီး ယူ ရ တာ ပါ ။

( ၁ ၃ ) ကိုယ့္ ကိုယ္ ကို ကံ အ ဆိုး လို႔ ဘယ္ ေတာ့ မွ မ ေတြး ပါ နဲ႔ ၊ သင့္ ဘ ဝ ဘယ္ ေလာက္ ဆိုး ႐ြား ပါ ေစ ကိုယ့္ ထက္ ဆိုး ႐ြား တဲ့ လူ ေတြ ကိုယ့္ ထက္ ကံ ဆိုး တဲ့ သူ ေတြ ဒီ က မာၻ ေပၚ မွာ တစ္ ပုံ ႀကီး ပါ ၊ အ ေတြး ေလး တစ္ ခု ေျပာင္း လဲ ေတြး ေခၚ တတ္ ဖို႔ ပဲ လို ပါ တယ္ ။

( ၁ ၄ ) ေနာက္ ဆုံး တစ္ ခု ကေ ေတာ့ ကံ ဆို တာ အ လုပ္ အ လုပ္ ဆို တာ ကံ ပါ ၊ ဆိုး တာ ေတြ လုပ္ ေန ရင္ အ ဆိုး ေတြ ခ်ည္း ပဲ ႀကဳံ ေတြ႕ ေန ရ မွာ ပါ ၊ ဒါ ေၾကာင့္ သင္ အ ၿမဲ ေကာင္း တာ ေတြ ႀကံ စည္ လုပ္ ကိုင္ ေန ရင္ တစ္ ေန႔ ေတာ့ သင္ အ ၿမဲ ကံ ေကာင္း လာ မွာ ဧ ကန္ မု ခ် မ လြဲ ပါ ပဲ ။

C r d

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Blog
နတ်နက္ခတ် လူနက္ခတ် ဘီလူးနက္ခတ်တို့နှင့် အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးနည်း

နတ်နက္ခတ် လူနက္ခတ် ဘီလူးနက္ခတ်တို့နှင့် အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးနည်း နတ်နက္ခတ် လူနက္ခတ် ဘီလူးနက္ခတ်တို့နှင့် အိမ်ထောင်ဘက် ရွေးနည်း အလင်္ကာ ” ဖွားခါမတ်မတ် တည့်နက္ခတ် တည့်လတ်ပါကြကုန် သုံးခုဖြိုခွင်း ထိုအကြွင်း မှတ်ခြင်းသညာပြ တစ်ကို နတ်ဟူ နှစ်မှာလူ သုံးမူ ဘီးလူးရ “…. ” လူသားလူခြင်း ထိမ်းမြားလျှင် ချစ်ခြင်းမေတ္တာမျှ၊ လူနဲ့နတ်မှာ လွန်ချမ်းသာ ကြည်စွာအေးမြမြ၊ ဘီလူးနှင့်လူ ထိမ်းမြားမူ အတူမနေရ၊ ဘီလူးနှင့်နတ် ထိမ်းမြားလတ် ကောင်းမြတ်ရန်မျိူးပ၊ နတ်အချင်းချင်း ထိမ်းမြားသော် ရာကျော်သက်ရှည်ကြ၊ ဘီလူးအချင်းချင်း ထိမ်းမြားလျှင် သတင်းတေဇာကြွ “… တွက်ချက်ပုံမှာ မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကို တည် ၃ဖြင့်စား၍ ၁ကြွင်းပါက နတ်နက္ခတ်၂ကြွင်းပါက …

Blog
တနင်္ဂနွေသားသမီးများ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွက် တစ်လစာဟောစာတမ်း…

အလှူမင်္ဂလာကိစ္စတွေကြုံတွေ့ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုအဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်ရက်ရွှေ့ရတာမျိုးလုပ်ငန်းနေရာပြောင်းရတာ၊စာချုပ်ချုပ်တာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ မိသားစုဝင်တစ်ဦးရဲ့စိတ်မကောင်းစရာသတင်းတွေကြားရတတ်ပါတယ်။မကြာခင်မှာတော့လုပ်ငန်းများပြန်လည်အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။လူမျိုးခြားဘာသာခြားများနဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေတွေသတိပြုဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ စွန့်စားပြီးတော့၊စွန့်လွှတ်ပြီးတော့လုပ်ကိုင်ရမယ့်လုပ်ငန်းမျိုးကိုတော့ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။စပ်တူလုပ်ကိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။စပ်တူလုပ်ကိုင်ပါကသောကြာသားသမီးများနှင့်လုပ်ကိုင်ပါကပို၍အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အတိုက်အခံလေးတွေတော့အနည်းငယ်တွေ့ရတတ်ပါတယ်။လူအများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရရှိအောင်စွမ်းဆောင်ပါ။လုံ့လ၊ဝရိယတွေစိုက်ထုတ်ကြိုးစားမှသာအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ပါတယ်။တိုးတက်မှုတွေတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါ တယ်။ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့အပြိုင်အဆိုင်အတိုက်အခိုက်လေးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးမှသာအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်ပါတယ်။နေရာကောင်းတွေတာဝန်သစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ချစ်သူအိမ်ထောင်ဘက်နှင့်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ခရီးတစ်ခုမျိုးသွားရတတ်ပါတယ်။ထိုခရီးမှာတော့ကျန်းမာရေးအညံ့အနေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်။အစားအသောက်အနေအထိုင်လေးသတိထားစေချင်ပါတယ်။တယူသန်စိတ်အထင်နဲ့လုပ်တတ်ခြင်းများကိုတော့ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါ တယ်။သတိထားပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ပြီးမှသာလုပ်ကိုင်သင့်ပါတယ်။အထက်လူကြီးရဲ့ကူညီမှုတွေတော့ရရှိပါလိမ့်မယ်။အချစ်ရေးအိမ်ထောင်ရေးမှာတော့အမြတမ်းကို့ကိုအနိုင်ယူနေတဲ့ချစ်သူကကိုယ့်ကိုအလျှော့ပေးတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးအနေနဲ့အစာအိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရောဂါသတိထားစေချင် ပါတယ်။ကံကောင်းစေရန်ယတြာအနေနဲ့သစ်သီးတစ်မျိုးဆပ်ကပ်လှူဒါန်းပါ။ကံကောင်းဂဏန်းကတော့၂၊၇၊၄ဖြစ်ပြီးကံကောင်းစေသောအရောင်ကတော့အနီရောင်ရင့်ရင့်ဖြစ်ပါတယ်။ မူရင်းရေးသားသူအားခရက်ဒစ်ပေးပါသည် Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ အလႉမဂၤလာကိစၥေတြႀကဳံေတြ႕ရမယ့္အေၾကာင္းအရာေလးေတြႀကဳံရတတ္ပါတယ္။လုပ္ငန္းအသစ္တစ္ခုအဆင္မေျပမႈေတြေၾကာင့္ရက္ေ႐ႊ႕ရတာမ်ိဳးလုပ္ငန္းေနရာေျပာင္းရတာ၊စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္တာမ်ိဳးေတြႀကဳံရတတ္ပါတယ္။ မိသားစုဝင္တစ္ဦးရဲ႕စိတ္မေကာင္းစရာသတင္းေတြၾကားရတတ္ပါတယ္။မၾကာခင္မွာေတာ့လုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္အဆင္ေျပလာပါလိမ့္မယ္။လူမ်ိဳးျခားဘာသာျခားမ်ားနဲ႔ဆက္ဆံေရးအေျခအေနေတြသတိျပဳဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။ စြန႔္စားၿပီးေတာ့၊စြန႔္လႊတ္ၿပီးေတာ့လုပ္ကိုင္ရမယ့္လုပ္ငန္းမ်ိဳးကိုေတာ့ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။စပ္တူလုပ္ကိုင္ရမယ္ဆိုရင္ေတာ့အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။စပ္တူလုပ္ကိုင္ပါကေသာၾကာသားသမီးမ်ားႏွင့္လုပ္ကိုင္ပါကပို၍အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။အတိုက္အခံေလးေတြေတာ့အနည္းငယ္ေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။လူအမ်ားရဲ႕ယုံၾကည္မႈကိုရရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ပါ။လုံ႔လ၊ဝရိယေတြစိုက္ထုတ္ႀကိဳးစားမွသာေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ပါတယ္။တိုးတက္မႈေတြေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါ တယ္။ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ဆုံးရႈံးမႈေတြနဲ႔အၿပိဳင္အဆိုင္အတိုက္အခိုက္ေလးေတြနဲ႔ႀကဳံေတြ႕ၿပီးမွသာေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္ပါတယ္။ေနရာေကာင္းေတြတာဝန္သစ္ေတြနဲ႔ႀကဳံေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ခ်စ္သူအိမ္ေထာင္ဘက္ႏွင့္ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေကာင္းတဲ့ခရီးတစ္ခုမ်ိဳးသြားရတတ္ပါတယ္။ထိုခရီးမွာေတာ့က်န္းမာေရးအညံ့အေနနဲ႔ႀကဳံရတတ္ပါတယ္။အစားအေသာက္အေနအထိုင္ေလးသတိထားေစခ်င္ပါတယ္။တယူသန္စိတ္အထင္နဲ႔လုပ္တတ္ျခင္းမ်ားကိုေတာ့ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါ တယ္။သတိထားၿပီးေတာ့စဥ္းစားဆင္ျခင္ၿပီးမွသာလုပ္ကိုင္သင့္ပါတယ္။အထက္လူႀကီးရဲ႕ကူညီမႈေတြေတာ့ရရွိပါလိမ့္မယ္။အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးမွာေတာ့အျမတမ္းကို႔ကိုအႏိုင္ယူေနတဲ့ခ်စ္သူကကိုယ့္ကိုအေလွ်ာ့ေပးတာမ်ိဳးေတြႀကဳံရတတ္ပါတယ္။က်န္းမာေရးအေနနဲ႔အစာအိမ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေရာဂါသတိထားေစခ်င္ ပါတယ္။ကံေကာင္းေစရန္ယၾတာအေနနဲ႔သစ္သီးတစ္မ်ိဳးဆပ္ကပ္လႉဒါန္းပါ။ကံေကာင္းဂဏန္းကေတာ့၂၊၇၊၄ျဖစ္ၿပီးကံေကာင္းေစေသာအေရာင္ကေတာ့အနီေရာင္ရင့္ရင့္ျဖစ္ပါတယ္။ မူရင္းေရးသားသူအားခရက္ဒစ္ေပးပါသည္

Blog
၂၀၂၁ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွက် ( ၁ )လစာ ဟောစာတမ်း

၂၀၂၁ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွက် ( ၁ )လစာ ဟောစာတမ်း ၂၀၂၁ခုနှစ် ဇူလိုင်လအတွက် ( ၁ )လစာ ဟောစာတမ်းကို စာချစ်သူ ပရိတ်သတ်အတွက် တဆင့်ပြန်လည် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားအားလုံး အမြန်ဆုံး ဘေးအန္တရာယ်အပေါင်းမှ ကင်းလွတ်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ #Credit ဆရာဟန်ထွန်းစိုး